banner tạm

Cập nhật lúc : 9:28 AM, 08/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ba giao

BA GIAO

Giao thông đường thủy, hàng không

Nếu ai phạm luật đau lòng thảm thê

Giao thông đường bộ người, xe

Xảy ra tai nạn, dễ bề cưu thương

Đường không sơ suất bất thường

Hậu quả khôn lường, rất dễ xảy ra

Đường thủy thảm họa chẳng chơi

Phạm quy tắc, luật sẽ thời gánh to

Gầm cầu, sông lạch đúng cho

Kẻo không sự cố, mất bò ai ơi!

Giao thông đường thủy biển trời

Quy trình, quy phạm ta thời phải nghiêm

An toàn là bạn thảo hiền

phòng ngừa ta tránh, buồn phiền sẽ qua.

Đặng Hồng Quang

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản