banner tạm

Cập nhật lúc : 9:15 AM, 30/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Nỗi đau khôn cùng

NỖI ĐAU KHÔN CÙNG

Đi đâu mà vội mà vàng

Phóng nhanh, vượt ẩu rẽ ngang chẳng đèn

Người sau đâm phải thì phiền

Hỏng xe, tai nạn mất tiền như chơi

Ra đường chớ uống rượu, bia

Chấp hành luật sẽ vui cười bên nhau

Đổ xe, xuống vực khổ sầu

Cho người ở lại nỗi đau khôn cùng.

Đặng Hồng Quang

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản