banner tạm

Cập nhật lúc : 8:33 AM, 18/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Cách xác định chi phí quản lý dự án có các dự án thành phần

 Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng, trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

 

Công trình thủy lợi Ia M'La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai được chia thành 3 dự án thành phần cho 3 chủ đầu tư (Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai; UBND huyện Krông Pa). Trong đó, Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng chuyên ngành thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai là đại diện chủ đầu tư xây dựng Hợp phần hệ thống kênh cấp 1, kênh nội đồng, hồ Ia M’La.

Tổng chi phí quản lý dự án tính theo tỷ lệ % chi phí xây dựng công trình cả dự án lớn là hơn 940 triệu đồng.

Đại diện Ban Quản lý dự án, ông Phạm Công Ngọc muốn được biết, để tính bổ sung chi phí quản lý dự án thì có thể vận dụng quy định tại khoản 2.6, mục 2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng hay áp dụng khoản 1.1 mục 1 Quyết định 957/QĐ-BXD?

Vấn đề ông Ngọc thắc mắc, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 2.5, mục 2 Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì trường hợp dự án bao gồm các dự án thành phần thì chi phí quản lý dự án được xác định riêng theo quy mô của từng dự án thành phần.

Dự án xây dựng công trình thủy lợi Ia M'La như ông Ngọc nêu được phân chia thành 3 dự án thành phần cho 3 chủ đầu tư khác nhau. Do đó, chi phí quản lý dự án của hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư được xác định theo quy mô của hợp phần này (bằng định mức tỉ lệ % nhân với chi phí xây dựng và thiết bị trước thuế trong tổng mức vốn đầu tư được duyệt).

Trường hợp vận dụng định mức chi phí quản lý dự án theo Quyết định số 957/QĐ-BXD không đủ chi phí thì chủ đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh định mức giữa các hợp phần cho phù hợp hoặc lập dự toán để xác định chi phí. Nguồn kinh phí bổ sung được trích từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của hợp phần dự án.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

theo chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản