banner tạm

Cập nhật lúc : 9:2 AM, 07/04/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Dán nhãn năng lượng cho xe ôtô sẽ thế nào?

Theo nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện”, từ ngày 1/1/2015 xe ôtô loại 7 chỗ trở xuống bắt buộc phải dãn nhãn năng lượng.
Việc dán nhãn năng lượng có thể sẽ do liên Bộ quy định
Việc dán nhãn năng lượng có thể sẽ do liên Bộ quy định

Theo nghị định 21, nhãn năng lượng gồm 2 loại: là nhãn so sánh và nhãn xác nhận. Nhãn so sánh giúp người tiêu dùng so sánh với sản phẩm cùng loại trên thị trường, còn nhãn xác nhận dùng để chứng nhận phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng lượng cao nhất so với sản phẩm cùng loại. Mẫu hai loại nhãn trên đều do Bộ Công thương quy định.

Bộ Công thương cũng có thẩm quyền công bố Danh mục các phòng thử nghiệm đạt chuẩn thực hiện việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng. Bộ GTVT có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn năng lượng cho các phương tiện.

Liên quan đến việc dán nhãn năng lượng cho xe ôtô, các đơn vị chức năng của Bộ GTVT đang xây dựng dự thảo “Thông tư quy định về kiểm tra, chứng nhận và dãn nhãn năng lượng đối với xe ôtô con loại 7 chỗ trở xuống” nhằm chuẩn bị tốt cho việc áp dụng từ ngày 1/1/2005. Tuy nhiên, những hướng dẫn cụ thể như dán loại nhãn nào, danh sách phòng thử nghiệm năng lượng, lệ phí… cần phải chờ hướng dẫn của Bộ chuyên ngành.

Ngày 4/4, ông Chu Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Môi trường, Bộ GTVT cho biết: “Vụ Môi trường và Cục Đăng kiểm VN đã chủ động xây dựng dự thảo thông tư và lấy ý kiến để trình Bộ GTVT ban hành. Tuy nhiên, để phù hợp với Nghị định 21, hướng dẫn chi tiết có thể phải được quy định tại thông tư liên tịch của Bộ Công thương và GTVT. Bộ GTVT cũng đã gửi văn bản và đang chờ lấy ý kiến của Bộ Công thương về vấn đề này”.

theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản