banner tạm

Cập nhật lúc : 8:26 AM, 03/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Học liên thông, trả nợ vay tín dụng HSSV thế nào?

Từ năm 2010-2013, sinh viên Đặng Thị Hoa (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) học hệ cao đẳng và vay vốn theo Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Hiện nay, sinh viên Hoa đang học liên thông lên đại học và vẫn tiếp tục vay vốn theo Chương trình này. Vậy, thời hạn trả nợ gốc khoản vay khi học cao đẳng được tính như thế nào?

Qua kiểm tra hồ sơ vay vốn của hộ gia đình sinh viên Đặng Thị Hoa, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Hà Tĩnh trả lời như sau:

Ngày 17/3/2011, ông Đặng Hữu Liệu, trú tại xóm 7, xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh nhận tiền vay Chương trình học sinh sinh viên cho sinh viên Hoa học cao đẳng. Ngày 15/9/2013, sinh viên Hoa ra trường, kết thúc khoá học, số tiền dư nợ trong quá trình sinh viên theo học là 25.800.000 đồng, hạn trả nợ cuối cùng của khoản vay là ngày 17/3/2017 (trong đó thời gian nhận tiền vay 30 tháng + thời gian ân hạn tối đa tìm việc 12 tháng + thời gian trả nợ bằng thời gian nhận tiền vay 30 tháng).

Tuy nhiên, đến 29/9/2013, sinh viên Hoa tiếp tục học liên thông lên đại học, thời gian học là 1,5 năm (18 tháng) theo giấy nhập học.

Căn cứ nội dung Văn bản 2026/NHCS-TD ngày 16/10/2007 của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam về việc cho vay đối với học sinh, sinh viên học liên thông, thì sinh viên Hoa được tiếp tục vay vốn để trang trải chi phí học tập trong quá trình học liên thông mà chưa phải trả nợ khoản vay khi đang học cao đẳng. Thời gian cho vay được xác định lại cho cả thời gian nhận tiền vay khi học trường cao đẳng trước đây.

Hiện nay, hộ gia đình ông Liệu đã làm thủ tục vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Cẩm Xuyên để vay vốn cho sinh viên Hoa học liên thông, số tiền vay còn được nhận trong thời gian học liên thông là 16.500.000 đồng, thời gian nhận tiền vay là 15 tháng. 

Ngày sinh viên kết thúc học liên thông là 17/3/2015, tổng thời gian sinh viên vay vốn kể cả thời gian học cao đẳng là 105 tháng (8 năm 9 tháng) kể từ ngày nhận tiền món vay đầu tiên là 17/3/2011, hạn trả nợ cuối cùng là ngày 17/12/2019 (thời gian nhận tiền vay là 45 tháng + thời gian sinh viên theo học liên thông nhưng không nhận tiền vay là 3 tháng + thời gian tối đa tìm việc làm 12 tháng + thời gian trả nợ bằng thời gian phát tiền vay là 45 tháng).

Ngày bắt đầu phải trả nợ là ngày kết thúc thời gian ân hạn tìm việc làm tối đa sau 12 tháng kể từ ngày ra trường là ngày 17/3/2016, số kỳ trả nợ là 9 kỳ, mỗi kỳ trả nợ là 6 tháng, số tiền trả nợ mỗi kỳ là 4.700.000 đồng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản