banner tạm

Cập nhật lúc : 8:22 AM, 03/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Huyện Bắc Hà trả lời về hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai

Theo phản ánh của ông Vũ Ngọc Chiến(vuchienpro@...), cuối tháng 3/2013, trên địa bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa đá và lốc xoáy, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, hoa màu của người dân. Sau thiên tai, UBND tỉnh Lào Cai đã có quyết định hỗ trợ những hộ gia đình bị thiệt hại, tuy nhiên sau đó, UBND huyện Bắc Hà đã có Văn bản thu hồi số tiền đã hỗ trợ.

 

Là người dân của huyện Bắc Hà, đang sinh sống, học tập tại Hà Nội, ông Chiến đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải đáp thắc mắc của người dân về việc thu hồi số tiền hỗ trợ nêu trên.

Tiếp nhận thắc mắc của ông Vũ Ngọc Chiến, UBND tỉnh Lào Cai đã yêu cầu UBND huyện Bắc Hà kiểm tra, xem xét để giải quyết theo quy định và trả lời Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Sau khi xác minh nội dung thư phản ánh của công dân, UBND huyện Bắc Hà thông tin về việc giải quyết như sau:

Thu hồi kinh phí các hộ không đúng đối tượng, bổ sung các hộ bị sót

Để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, thiệt hại do mưa đá ngày 27/3/2013, căn cứ các văn bản hướng dẫn của tỉnh, UBND huyện Bắc Hà đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương thống kê thiệt hại, tổng hợp, trình UBND huyện. Căn cứ tình hình thực tế và ý kiến của nhân dân, UBND huyện Bắc Hà đã ban hành công văn quy định rõ đối tượng thiệt hại, định mức được hưởng hỗ trợ.

Căn cứ tổng hợp và tờ trình của UBND các xã, thị trấn cùng các cơ quan liên quan, ngày 8/5/2013, UBND huyện đã ra quyết định về việc phê duyệt phương án, dự toán kinh phí hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do mưa đá ngày 27/3/2013 và lốc xoáy từ ngày 24/4/2013 đến ngày 30/4/2013 trên địa bàn huyện Bắc Hà.

Về cơ bản, UBND các xã, thị trấn đã thực hiện tốt công tác thống kê, rà soát và hỗ trợ kịp thời cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Tuy nhiên, ở một số xã như Tà Chải, Na Hối, Thải Giàng Phố và đặc biệt là thị trấn Bắc Hà, khi làm công tác thống kê thiệt hại đã chưa bám sát vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện, nên còn để xảy ra tình trạng thống kê không đúng đối tượng, không đúng tỷ lệ được hỗ trợ theo quy định, thiếu việc công khai, minh bạch trong họp dân xét đề nghị hỗ trợ. Do vậy, sau khi chi trả kinh phí hỗ trợ, một số hộ dân có ý kiến thắc mắc.

Để giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc trên, ngày 8/7/2013 và ngày 16/8/2013 UBND huyện Bắc Hà đã ban hành các văn bản yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát, phúc tra việc thực hiện hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa đá trên địa bàn huyện.

Trên cơ sở đó, tháng 9/2013, UBND huyện đã phê duyệt phương án điều chỉnh, bổ sung hỗ trợ khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa đá và lốc xoáy trên địa bàn huyện để thu hồi kinh phí các hộ không đúng đối tượng, nộp trả ngân sách Nhà nước, đồng thời hỗ trợ bổ sung cho các hộ sau khi rà soát còn kê khai thiếu sót, đảm bảo công bằng và đúng đối tượng theo quy định.

Ngoài ra, Thường trực huyện ủy, UBND huyện đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn tiến hành kiểm điểm nghiêm túc đối với cán bộ thiếu trách nhiệm trong việc thống kê xác minh thiệt hại làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hỗ trợ chung của toàn huyện.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

theo chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản