banner tạm

Cập nhật lúc : 8:57 AM, 10/02/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quy định mới về cộng dồn thời gian trong quân ngũ

Ông Bùi Văn Trí (Đồng Nai) là thương binh, tham gia quân đội từ tháng 4/1981-10/1989. Tháng 6/1994 ông Trí làm công nhân tại DN 100% vốn nước ngoài và nghỉ việc vào tháng 3/2013. Tháng 8/2013 ông Trí đề nghị giám định sức khỏe để nghỉ hưu thì được BHXH tỉnh Đồng Nai trả lời không có quy định tính hưởng BHXH với trường hợp quân nhân xuất ngũ vào làm việc ở DN có vốn nước ngoài.

 

Theo đó, BHXH tỉnh Đồng Nai đã trừ thời gian phục vụ trong quân đội của ông Trí và chốt thời gian công tác trong sổ BHXH của ông còn 18 năm 9 tháng. Ông Trí hỏi, BHXH tỉnh Đồng Nai làm như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Trưởng ban Ban Thực hiện chính sách BHXH, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 10, Mục II Thông tư số 13/NV ngày 4/9/1972 của Bộ Nội vụ thì quân nhân nghĩa vụ khi hết thời hạn đã về địa phương một thời gian rồi mới được tuyển vào cơ quan, xí nghiệp nhà nước thì được cộng cả thời gian làm nghĩa vụ quân sự với thời gian làm việc ở cơ quan, xí nghiệp nhà nước để tính là thời gian công tác liên tục (nay được tính là thời gian hưởng BHXH). 

Như vậy, trường hợp sau khi phục viên mà vào làm việc tại các các doanh nghiệp, đơn vị không thuộc các cơ quan, xí nghiệp nhà nước (trong đó có công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài) thì chưa có quy định được tính cộng thời gian phục vụ trong quân đội để tính hưởng BHXH.

Tuy nhiên, mới đây tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 153/2013/NĐ-CPngày 8/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH đối với quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân có bổ sung quy định: 

“Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng BHXH bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cả 5 chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 8/11/2005; Quyết định số92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTgngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH”. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24/12/2013.

Với quy định nêu trên, đề nghị ông Trí theo dõi và tìm hiểu các quy định cụ thể khi cơ quan quản lý nhà nước ban hành văn bản hướng dẫn nội dung Nghị định số 153/2013/NĐ-CP nêu trên để áp dụng.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức và công dân

theo chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản