banner tạm

Cập nhật lúc : 8:7 AM, 04/09/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quy định về việc cấp lại Giấy phép lái xe bị mất?

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cấp lại Giấy phép lái xe bị mất? Và phải chờ đợi trong thời gian bao lâu để được xét cấp lại Giấy phép lái xe?
Anh Nguyễn Văn Kiên (Bắc Ninh) hỏi: Vừa qua, tôi bị thất lạc một số giấy tờ trong đó có 01 Giấy phép lái xe ô tô hạng B2. Tôi muốn hỏi, pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc cấp lại Giấy phép lái xe bị mất? Tôi phải chờ đợi trong thời gian bao lâu để được xét cấp lại Giấy phép lái xe?
làm lại GPLX_vovgiaothong
Ảnh minh họa
Trả lời: 

Vấn đề anh quan tâm được quy định tại Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

Theo đó, việc cấp lại giấy phép lái xe được quy định như sau:

“…2. Người có giấy phép lái xe bị mất:

a) Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng và còn hồ sơ gốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại Giấy phép lái xe;

b) Còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng nhưng không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 01 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại Giấy phép lái xe;

c) Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và còn hồ sơ gốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe;

d) Quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm và không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, được dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại Giấy phép lái xe;

đ) Quá thời hạn sử dụng từ 01 năm trở lên, còn hồ sơ gốc hoặc không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được dự sát hạch lại cả lý thuyết và thực hành để cấp lại Giấy phép lái xe”.

Vì trong thư anh không nói rõ anh bị mất Giấy phép lái xe còn thời hạn sử dụng hay không, nếu quá thời hạn sử dụng thì trong thời gian bao lâu nên chúng tôi không tư vấn cụ thể giúp anh được. Anh có thể đối chiếu trường hợp của mình với quy định của pháp luật nêu trên để biết được thủ tục và thời gian cấp lại Giấy phép lái xe.
Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản