banner tạm

Cập nhật lúc : 4:15 PM, 20/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Xe chậm đăng kiểm, đóng phí ra sao?

Trung tâm đăng kiểm 29.05V

Chủ phương tiện có phải đóng phí bảo trì đường bộ cho khoảng thời gian xe chậm đăng kiểm không?
Ông Hoàng Xuân Long (thaisonbd03@...) hỏi: Trường hợp phương tiện vận tải đã hết thời hạn lưu hành, nhưng chủ phương tiện không đăng kiểm lại ngay khi hết hạn, vậy khi đăng kiểm lại, chủ phương tiện có phải đóng phí bảo trì đường bộ cho khoảng thời gian xe không hoạt động không?

Trả lời:

Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 2, Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định xe ô tô thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ sẽ không chịu phí sử dụng đường bộ trong các trường hợp sau:

- Bị hủy hoại do tai nạn hoặc thiên tai;

- Bị tịch thu;

- Bị tai nạn đến mức không thể tiếp tục lưu hành phải sửa chữa từ 30 ngày trở lên.

Ngoài các trường hợp nêu trên, các xe ô tô thuộc đối tượng chịu phí sử dụng đường bộ phải nộp phí sử dụng đường bộ theo năm và theo chu kỳ đăng kiểm của xe được quy định tại khoản 1, Điều 6 của Thông tư số 197/2012/TT-BTC.

Trường hợp của ông Hoàng Xuân Long hỏi, chủ phương tiện vẫn phải chịu phí cho khoảng thời gian xe chậm đăng kiểm.

Theo vovgiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản