banner tạm

Cập nhật lúc : 9:15 AM, 03/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

An toàn cho mình

AN TOÀN CHO MÌNH

Vạch sơn ngang rất rõ ràng

Dành cho đi bộ, người sang qua đường

Hỏi người sao quá xem thường

Cầu, hầm đi bộ bỏ thương phí hoài

Bộ hành bất chấp sợ ai

Tiện đâu sang đấy, chữ tai một phần

Ô tô… va quệt gẫy chân

Có khi bị nặng, gãy chân khổ mình

Chờ khi được vạ, má sưng

Sang đường ta chớ: qua đường tự do

Vạch sơn kẻ, đi đúng cho

An toàn cho khách và cho chính mình

Đặng Hồng Quang

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản