banner tạm

Cập nhật lúc : 3:54 PM, 03/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quy định về nồng độ cồn đối với thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

- Hỏi: (nguyenvanhai.photo@gmail.com.vn- ): Đối với thuyền viên, người lái phương tiện bi xử phạt như thế nào khi đang làm việc trên phương tiện có nồng độ vượt quá 80miligam/100mililit máu hoặc 40 miligam/1lit khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm.

- Trả lời: Vụ Pháp chế trả lời như sau:

Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 18 (Vi phạm quy định đối với thuyền viên, người lái phương tiện) của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20/7/2011 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thuỷ nội địa , cụ thể như sau:

1. Khoản 1 Điều 18 quy định: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi khi đang làm việc trên phương tiện mà có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc 40 miligam/1lít khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm.

2. Điểm b Khoản 2 Điều 18 quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi bố trí thuyền viên, người lái phương tiện làm việc trong tình trạng thuyền viên, người lái phương tiện có nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc 40 miligam/1 lít khí thở hoặc sử dụng các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng.

- Địa chỉ người/ cơ quan trả lời: Nguyễn Hồng Việt - Vụ Pháp chế - Bộ Giao thông vận tải
- Địa chỉ email: phapche@mt.gov.vn
- Điện thoại: 04. 3942 0189/ 04 3942 4896.

theo gtvt

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản