banner tạm

Cập nhật lúc : 8:41 AM, 26/08/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ trưởng Thăng yêu cầu bỏ bệnh sĩ để cải cách TTHC

Nhấn mạnh “bỏ bệnh sĩ mới cải cách được thủ tục hành chính”, tại cuộc họp về vấn đề nay chiều nay (25/8), Bộ trưởng Đinh La Thăng cho rằng, trước đây, trong điều kiện, bối cảnh khác, mình cần thủ tục đấy. Giờ điều kiện khác đi, thủ tục cũng phải thay đổi, đơn giản hoá hoặc thậm chí có thể bỏ nếu thấy không cần thiết.
Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh các cơ quan chức năng khi thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính

Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp cải cách thủ tục hành chính chiều nay

Bộ GTVT là 1 trong 4 Bộ thực hiện tốt CCHC

Báo cáo Bộ trưởng tại cuộc họp bàn nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) những tháng cuối năm 2014, Vụ trưởng Vụ TCCB Trần Văn Lâm cho biết: Theo đánh giá của Bộ Nội vụ về công tác CCHC 6 tháng đầu năm, Bộ GTVT là một trong 4 Bộ thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành CCHC. Cụ thể, theo ông Lâm, Bộ GTVT đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2014 của Bộ, chỉ đạo thực hiện các đề án liên quan đến CCHC, trong đó chú trọng thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cùng đó, Bộ GTVT đã ban hành và tổ chức thực hiện đầy đủ các kế hoạch liên quan đến nhiệm vụ cải cách thể chế và cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) như tham mưu sửa đổi, bổ sung 3 Luật; tổng kết thực hiện 2 Luật; trình Chính phủ 6 Nghị định, trình Bộ trưởng ký ban hành 26 Thông tư và Thông tư liên tịch, kiểm tra 48 văn bản QPPL, xác thực hợp nhất 11 văn bản…

Liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Trịnh Thị Hằng Nga cho biết, tổng số TTHC đã công bố 508 thủ tục. Các thủ tục này đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Trong số này, chỉ có duy nhất một thủ tục ở cấp độ 1, 487 thủ tục ở cấp độ 2, 11 thủ tục ở cấp độ độ 3 và 9 thủ tục ở cấp độ 4.

Cũng theo bà Nga, theo kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến, năm 2014, tổng số TTHC đăng ký ở mức độ 3 là 6 thủ tục. Tuy nhiên, bà Nga cũng cho rằng việc thực hiện lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại một số đơn vị chưa đảm bảo đúng theo kế hoạch. Số lượng thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 còn hạn chế, chưa tạo thuận lợi cho tổ chức cá nhân tổ chức thực hiện.

Không cải cách theo phong trào

Khẳng định tầm quan trọng của công tác CCHC, CCTTHC, Bộ trưởng Đinh La Thăng chỉ đạo: CCTTHC không phải làm theo phong trào mà làm theo nhu cầu chính đáng, đòi hỏi của cuộc sống.

“Thời gian qua, các cục vụ thuộc Bộ đã chủ động cải cách, đơn giản hoá các thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân, DN, tuy nhiên để đáp ứng được yêu cầu thì phải quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Đây là cuộc đấu tranh cam go giữa lợi ích của một số người, một nhóm người, thậm chí của một người với lợi ích của người dân, DN” – Bộ trưởng nói.

Yêu cầu tập trung thực hiện CCHC, CCTTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải quyết liệt, công khai minh bạch, thực hiện đột phá công tác này. Làm tốt CCHC, CCTTHC chính là thực hành tiết kiệm, góp phần chống tham nhũng, lãng phí.

“Không chờ tổng thể mới cải cách, đơn giản hoá mà cái gì có thể làm được thì làm ngay, cái gì bỏ được, bỏ luôn. Phải đặt mình vào vị trí của người dân, DN để đưa ra các giải pháp, phải làm sao để người dân, DN được hưởng  dịch vụ công ngành GTVT với chi phí hợp lý và chất lượng tốt nhất. Muốn vậy, từng đơn vị một phải nâng cao vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, gắn trách nhiệm người đứng đầu” – Bộ trưởng nói.

Yêu cầu thành lập ngay tổ rà soát thủ tục hành chính của Bộ do Vụ trưởng Vụ Pháp chế làm Tổ trưởng, Bộ trưởng cho rằng, từng đơn vị cũng phải có tổ rà soát riêng của mình do thủ trưởng đơn vị là người đứng đầu. “Trong tháng 9 phải hoàn tất việc rà soát” – Bộ trưởng chỉ đạo.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản