banner tạm

Cập nhật lúc : 2:4 PM, 06/08/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Cần nhiều hơn nữa gương điển hình tiên tiến trong thanh tra GTVT

Sáng nay 6/8, Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước của Thanh tra Bộ GTVT đã diễn ra tại Bộ GTVT.
IMG_8447
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông mong muốn có nhiều hơn nữa những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến
trong công tác thanh tra
Khắc phục khó khăn

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao những nỗ lực cũng như những kết quả đạt được của lực lượng Thanh tra GTVT trong những năm qua. Thứ trưởng Đông cho biết, lực lượng Thanh tra GTVT phải tiếp tục phát huy, nhân rộng trong thanh tra ngành GTVT giai đoạn 2016-2020, bằng nhiều phong trào và hình thức thiết thực, để đóng góp chung nâng cao vai trò quản lý nhà nước ngành GTVT.

“Nhiệm kỳ 2011 – 2015 có nhiều khó khăn, thách thức. Văn bản pháp luật chưa ổn định. Sau Luật Thanh tra sửa đổi, những nghị định văn bản của các thanh tra ngành khác đều ảnh hưởng nhất định đến việc sắp xếp kiện toàn lực lượng Thanh tra. Thanh tra GTVT rất đặc thù. Sau khi sắp xếp lại theo tinh thần của Luật và các nghị định, 2 lực lượng thanh tra trong GTVT vẫn giữ nguyên mô hình trước kia là Hàng hải và Hàng không theo các công ước và luật pháp quốc tế. Riêng thanh tra đường sắt và đường thủy có nhiều thay đổi. Đó là đặc thù và cũng là khó khăn nhất định đối với các lực lượng này”, Thứ trưởng Đông nói và cho biết, cơ sở hoạt động cho thanh tra còn khó khăn. Nguồn nhân lực không đồng đều, xuất phát điểm không cao và rất khác nhau nên việc sắp xếp lực lượng và kiện toàn khó khăn nhất định. Tuy nhiên lực lượng Thanh tra đã vượt qua và đạt được thành tích khích lệ.

Thời gian tới, Thứ trưởng yêu cầu lực lượng Thanh tra Bộ GTVT phải tiếp tục bám sát chỉ đạo cấp trên về công tác thi đua khen thưởng, đưa ra những phong trào chương trình thi đua cụ thể. Khắc phục những tồn tại của giai đoạn 2011–2015 để đổi mới lại việc thi đua khen thưởng chất lượng hơn nữa, thực sự có tác động tích cực đến phong trào vào nhiệm vụ chuyên môn.

Thanh tra Bộ GTVT phải chủ động phát động thi đua trong mọi lĩnh vực thanh tra, phải có nhiều hơn nữa những gương điển hình tiên tiến, những tập thể tiên tiến, nhiều hơn nữa những sáng kiến trong công việc. Phải có đầu mối thi đua khen thưởng. Phải có người được lãnh đạo phân công. Phải đánh giá, khen thưởng kịp thời, thực sự tích cực tác động thi đua khen thưởng.

Thanh tra Bo (1)
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông và Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà tặng hoa và bằng khen cho các tập thể, 
cá nhân xuất sắc

Nâng cao hơn hiệu lực thanh tra

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ GTVT, trong 5 năm qua, các Cụm thi đua đã triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng và kế hoạch phát động và hướng dẫn thi đua khen thưởng của Thanh tra Bộ. 100% các Cụm ký Giao ước thi đua và tổ chức kiểm tra chéo, đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua khen thưởng khách quan, tạo được không khí thi đua khen thưởng tích cực trong lực lượng thanh tra GTVT và tăng cường trao đổi chuyên môn nghiệp vụ.

Lực lượng Thanh tra GTVT đã thực sự trở thành công cụ hữu hiệu góp phần quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về giao thông vận tải. Công tác thanh tra, kiểm tra luôn có trọng tâm, trọng điểm, bám sát Kế hoạch đã được Bộ trưởng phê duyệt và sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ GTVT cũng như chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Các kết luận thanh tra được ban hành kịp thời, đảm bảo tính chính xác và khách quan; các kiến nghị, yêu cầu xử lý đối với các hành vi vi phạm đã đảm bảo tính nghiêm minh. Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra, kết luận giải quyết KNTC đã từng bước được thực hiện quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác thanh tra.

Chánh Thanh tra Bộ GTVT Lê Thanh Hà cho biết, qua công tác thanh tra, Thanh tra Bộ GTVT đã yêu cầu thu hồi về NSNN với tổng số tiền trên 40 tỷ đồng; yêu cầu xuất toán, giảm trừ và các xử lý kinh tế khác với số tiền hơn 400 tỷ đồng; xử phạt và kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 1,68 tỷ đồng; yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và đề nghị xử lý kỷ luật đối với nhiều đơn vị và cá nhân có sai phạm.

Bên cạnh những kết quả đã được trong công tác thi đua khen thưởng của Thanh tra GTVT giai đoạn 2011 – 2015 vừa qua, vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như phong trào thi đua ở một số đơn vị tuy đã có nhiều chuyển biến nhưng có lúc còn chưa được thường xuyên liên tục, chưa được đồng đều; Công tác tuyên truyền nhân rộng điển hình, trao đổi học tập kinh nghiệm, sáng kiến giữa các đơn vị còn có phần hạn chế...
 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ GTVT, Chánh Thanh tra Bộ GTVT trao tặng nhiều danh hiệu cao quý:

 1. Đối với Thanh tra Bộ GTVT:

- Tập thể Thanh tra Bộ được nhận Bằng khen của Thanh tra Chính phủ năm 2010; Bằng khen của Bộ trưởng năm 2013.

- Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng 9 Bằng khen cho tập thể các phòng và 32 Bằng khen cho các cá nhân.

- Tổng Thanh tra Chính phủ đã tặng 6 Bằng khen cho các cá nhân.

- Thủ tướng Chính phủ đã tặng 3 Bằng khen cho các cá nhân.

- 3 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động Hạng ba.

2. Đối với lực lượng Thanh tra GTVT trên toàn quốc:

 - Bộ trưởng Bộ GTVT đã tặng 73 Bằng khen cho tập thể và 124 Bằng khen cho các cá nhân.

- Chánh Thanh tra Bộ GTVT đã tặng 90 Giấy khen cho tập thể và 184 Giấy khen cho các cá nhân.Theo baogiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản