banner tạm

Cập nhật lúc : 12:42 PM, 16/06/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Cục ĐSVN đặt ra nhiều mục tiêu trọng tâm từ nay đến 2020

Đại hội Đảng bộ Cục ĐSVN đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí.
CucDS1
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát biểu tại Đại hội

Đại hội Đảng ủy Cục Đường sắt Việt Nam lần thứ IV diễn ra ngày 14/6 đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí, bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII.

Nhiều thành tích nổi bật

Chiều 15/6, Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo báo cáo nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các đề án kế hoạch, quy hoạch. Chất lượng và tính khả thi của văn bản từng bước được nâng cao, kịp thời tổ chức triển khai và theo dõi thi hành pháp luật.

Các đơn vị trong Cục đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật ATGT đường sắt cho mọi đối tượng. Cục đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và thủ tục hành chính tăng hiệu quả giải quyết công việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức và người dân khi tới giao dịch công tác.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cục đã có nhiều đối mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra giám sát.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục đã tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó nhận thức của đảng viên, công chức trong Cục được nâng lên.

Tuy nhiên, trong công tác xây dựng Đảng, công tác đấu tranh xây dựng nội bộ và thực hiện chế độ tự phê bình ở một số tổ chức Đảng vẫn còn biểu hiện hình thức. Một số nội dung trong chủ trương lớn của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục triển khai chưa đạt hiệu quả cao, chưa thực sự tạo được những chuyển biến rõ rệt trong việc tổ chức thực hiện nên chủ trương, nghị quyết có nội dung tốt, nhưng kết quả thực hiện còn hạn chế...

IMG_0315
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 9 đồng chí

Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản luật

Quán triệt mục tiêu nhiệm vụ tổng quát của Đảng bộ Bộ GTVT nhiệm kỳ (2015-2020): "Phát huy truyền thống 70 năm đi trước mở đường, tiếp tục đối mới, quyết liệt cải cách quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Bộ ngang tầm với nhiệm vụ chính trị của Ngành Giao thông vận tải", Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2015-2020 phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đường sắt.

Tập trung ưu tiên hoàn thành dự án Luật Đường sắt thay thế Luật Đường sắt theo kế hoạch; phối hợp với các cơ quan liên quan phấn đấu giảm tối thiểu 5-10% bình quân hàng năm về số người chết do TNGT có nguyên nhân từ phương tiện kinh doanh vận tải; đề xuất kịp thời các giải pháp và cơ chế chính sách huy động mọi nguồn lực ngoài ngân sách đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt; 100% cấp ủy/chi bộ xây dựng và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII và các Nghị quyết của Ban Chấp hành TW khóa XII; 100% cấp ủy/chi bộ thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; hàng năm phấn đấu 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có 50% tổng số đảng bộ, chi bộ trực thuộc đạt "Trong sạch, vững mạnh".

Bám sát các mục tiêu

Tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Cục, vai trò quản lý nhà nước của Cục Đường sắt Việt Nam đã được nâng lên rõ nét thể hiện rõ trong quản lý nhà nước về lĩnh vực quản lý vận tải đường sắt cũng như công tác xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật lĩnh vực đường sắt. Đảng bộ Cục cũng đã thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của tổ chức đảng cấp trên.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đề nghị Đảng ủy Cục bên cạnh việc bám sát các phương hướng mục tiêu của Đảng ủy Bộ cần bám sát và thực hiện các nhiệm vụ trong các đề án của Cục đã được Bộ phê duyệt. Cục cũng cần chú trọng trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật mà trọng tâm là xây dựng Luật Đường sắt mới và các Nghị định hướng dẫn thực hiện, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn trong Cục nói riêng và trong lĩnh vực đường sắt nói chung.

Đại hội Đảng bộ Cục Đường sắt Việt Nam lần thứ IV đã tiến hành bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 với 9 đồng chí, bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị vào đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ GTVT lần thứ XVIII.

Theo baogiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản