banner tạm

Cập nhật lúc : 4:17 PM, 23/12/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Kiểm tra đột xuất Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức

(UBATGTQG)- Mặc dù công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh nhưng vẫn còn tồn tại, vi phạm về hành trình chạy xe chiều đi và chiều về, mẫu danh sách khách hàng chưa đúng, không có dữ liệu từ tháng 9/2014 đến nay, búa thoát hiểm không treo đúng vị trí và không niêm yếu số điện thoại đơn vị kinh doanh ở phầ đầu mặt ngoài hai bên cánh cửa xe.
Thực hiện quyết định thanh tra số 4536/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT, ngày 8/12/2014 đến ngày 9/12/2014, Đoàn Thanh tra đã tiến hành kiểm tra Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức về việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô của công ty này tại số 48 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, tp. Hồ Chí Minh.

Sau khi có báo cáo của Trưởng đoàn thanh tra, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã kết luận Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức đã cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (với loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng). Cụ thể, Công ty đã đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp lý để hoạt động kinh doanh; Xây dựng phương an kinh doanh, theo dõi, quản lý phương tiện, lái xe, nahan viên phục vụ trên xe đúng quy định. Các xe được lắp đặt đầy đủ thiết bị GSHT. Nơi đỗ xe và các xe ô tô được kiểm tra trực tiếp cơ bản đáp ưng được yêu cầu.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, Công ty vẫn còn tồn tại, vi phạm hầu hết các hợp đồng vận chuyển hành khách được kiểm tra, còn thiếu các thông tin về ahnhf trình chạy xe chiều đi và chiều về, số lượng hành khách theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 43 Thông tư số 18/2013/TT-BGTVT. Một số mẫu danh sách hành khách chưa đúng theo phụ lục số 20 của Thông tư số 10/2013/TT-BGTVT.

Về việc theo dõi, quản lý thông tun từ thiết bị GSHT, xe ô tô BKS 12LD-0061 không có dữ liệu từ thàng 9/2014 đến thời điểm kiểm tra. Từ 1/9 đến 30/11/2014, tình trạng vi phạm về thời gian lái xe, vi phạm tốc độ lái xe còn nhiều, việc quản lý, theo dõi của Công ty chưa được thường xuyên. Ngoài ra, Công ty chưa có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý đối với các lái xe có vi phạm về tốc độ và thời gian lái xe.

Kiểm tra ô tô tại hiện trường cho thấy xe ô tô BKS 12LD-0038 tại thời điểm kiểm tra trên xe có búa thoát hiểm nhưng không được treo tại vị trí đúng theo quy định; không niêm yết số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải ở phần đầu mặt ngoài hai bên cánh cửa xe.

Bộ trưởng yêu cầu công ty vận tải ô tô Sơn Đức khẩn trương khắc phục các tồn tại, vi phạm nêu trên. Đồng thời, yêu cầu sở GTVT Lạng Sơn tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về tốc độ qua thông tin thiết bị GSHT theo quy định tại thông tư 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thu hồi (01 tháng) phù hiệu xe hợp đồng đã cấp cho 13 xe ô tô của Công ty liên doanh vận tải ô tô Sơn Đức theo quy định tại Thông tư 55/2013/Tt-BGTVT ngày 26/12/2013 của Bộ GTVT quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ đối với các xe ô tô

- 5 xe ô tô mang BKS: 12LD-0022, 12LD-0063, 12LD—0027, 12LD-0061, 12LD-0058 do vi phạm quy định về thời gian lái e hơn 10% tổng số chuyến xe trong tháng.

- 4 xe ô tô mang BKS: 12LD-0063, 12LD-0043, 12LD-0055, 12LD-0045 do vi phạm quy định về tốc độ lớn hơn 20% tổng số chuyến xe trong tháng.

- 3 xe ô tô mang BKS: 12LD-0066, 12LD-0069, 12LD- 0062 do vi phạm quy định về thời gian lái xe lớn hơn 10% tổng số chuyến xe trong 01 tháng và vi phạm về tốc độ lớn hơn 20% tổng số chuyến xe trong 01 tháng

- Xe ô tô mang BKS 12LD- 0061 do thiết bị GSHT không có dữ liệu từ tháng 9/2014 đến thời điểm kiểm tra (03 tháng).


Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản