banner tạm

Cập nhật lúc : 10:16 AM, 21/09/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ra chế tài cho các nhà đầu tư BOT nếu xảy ra sai phạm

Bộ Giao thông Vận tại vừa đưa Dự thảo Thông tư quy định về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu phí sử dụng đường bộ của Bộ Giao thông Vận tải để lấy ý kiến.

Dự thảo quy định rõ từng trường hợp cụ thể trạm thu phí BOT sẽ phải dừng thu phí. Trong đó thời gian dừng thu phí có thể 3 giờ hoặc 1-2 ngày tùy trường hợp vi phạm cụ thể.

Tạm dừng thu phí một ngày trong trường hợp nhà đầu tư vi phạm chất lượng bảo trì công trình đường bộ cho đến khi khắc phục xong vi phạm.

Ra che tai cho cac nha dau tu BOT neu xay ra sai pham - Anh 1

Tạm dừng thu phí đến khi khắc phục xong trong trường hợp doanh nghiệp BOT để xảy ra các tình huống có nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông kéo dài trên tuyến đường, công trình đường bộ, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu khắc phục sự cố nhưng không khắc phục hoặc chậm khắc phục và bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhắc nhở hai lần. Thời gian tạm dừng thu tối thiểu một ngày.

Tạm dừng thu phí đối với các đơn vị thu phí để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất hơn 100 xe hoặc chiều dài từ 750m trở lên hoặc để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm lớn hơn 10 phút. Thời gian tạm dừng thu tối thiểu một lần là 3 giờ.

Đơn vị thu phí phải có cam kết thực hiện việc nâng cấp công nghệ thu phí theo quy định chung trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành. Căn cứ vào báo cáo của Đơn vị thu phí, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và quyết địn việc cho phép tiếp tục thu phí.

Tạm dừng thu phí đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp BOT chậm nộp báo cáo quyết toán công trình BOT, các đơn vị thu phí không thực hiện việc sao lưu dữ liệu thu phí, không thực hiện báo cáo theo quy định….

Cụ thể, tạm dừng thu phí một ngày nếu chậm nộp báo cáo quyết toán, không sao lưu dữ liệu từ 10-15 ngày và tạm dừng thu hai ngày nếu chậm nộp báo cáo quyết toán, không sao lưu dữ liệu từ 16- 30 ngày. Đối với các ngày tiếp theo cứ 5 ngày chậm nộp báo cáo, không sao lưu dữ liệu sẽ tạm dừng thu một ngày.

Ngoài ra, trạm thu phí để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí trên một làn xe chờ dài nhất lớn hơn 100 xe hoặc để chiều dài dòng xe xếp hàng chờ trước trạm thu phí tính từ cabin thu phí đến xe cuối cùng của hàng chờ xe từ 750m trở lên hoặc để thời gian đi qua trạm thu phí của một xe ô tô bất kỳ kể từ lúc dừng xe chờ thu phí đến lúc ra khỏi trạm thu phí lớn hơn 10 phút. Thời gian tạm dừng thu phí tối thiểu một lần là 3 giờ.

Đối với các trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc, Bộ Giao thông Vận tải có quyền quyết định tạm dừng thu phí với các trạm thu phí có thời gian dừng từ 10 ngày trở lên trong khi Tổng cục Đường bộ quyết định trong trường hợp dưới 10 ngày.

Đối với các trạm thu phí trên hệ thống đường địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định hoặc ủy quyền quyết định việc tạm dừng thu phí theo thẩm quyền.

Theo NDH

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản