banner tạm

Cập nhật lúc : 1:37 PM, 27/05/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tăng cường kiểm soát để ngăn ngừa tiêu cực tại trung tâm đăng kiểm

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông, việc tổ chức phù hợp hệ thống đăng kiểm sẽ ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng.
IMG_1972
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu Cục Đăng kiểm VN nâng vai trò cấp ủy và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chi bộ trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày 26/5, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng bộ GTVT đã làm việc với Đảng ủy Cục Đăng kiểm VN về kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại Cục Đăng kiểm VN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Cục Đăng kiểm VN trong công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại cơ quan Cục và các đơn vị trực thuộc. Trong đó, Đảng ủy Cục đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của tập thể cấp ủy Đảng, chi bộ trong chỉ đạo để đạt được sự đồng thuận trong nhận thức, triển khai trong toàn hệ thống trên mọi mặt công tác như: quyết tâm cải cách hành chính, luân chuyển vị trí việc làm, đa dạng biện pháp kiểm soát nội bộ hoạt động nghiệp vụ đăng kiểm…

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Cục Đăng kiểm VN cần đưa nội dung công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí vào sinh hoạt của Đảng bộ, Chi bộ. Trong đó nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chi bộ.

Để công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai trong hệ thống đăng kiểm toàn quốc, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chỉ đạo Cục Đăng kiểm VN đánh giá toàn diện mô hình hệ thống trung tâm đăng kiểm ôtô trên toàn quốc nhằm nghiên cứu, lựa chọn cách thức tổ chức mô hình phù hợp với thực tiễn. Bên cạnh đó, nghiên cứu biện pháp kiểm soát hoạt động, cơ chế trách nhiệm của nhà đầu tư trung tâm đăng kiểm theo hình thức xã hội hóa để ngăn ngừa xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Cần đổi mới đăng kiểm đường sắt theo hướng hiện đại. Đồng thời, xây dựng cơ chế, định mức đơn giá chung trong lĩnh vực đăng kiểm, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ mới, tạo công bằng và thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân...

Trước đó, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình - Bí thư Đảng ủy Cục Đăn kiểm VN cho biết, Cục đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí và hiện thực hóa các nội dung công tác thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, lồng ghép vào các nội dung công tác chuyên môn cụ thể, trong đó thực hiện công khai, minh bạch các quy trình, thủ tục, công tác tài chính, kết luật thanh kiểm tra, luân chuyển vị trí việc làm, khen thưởng, kỷ luật, kiểm soát hoạt động nghiệp vụ qua hệ thống camera, chấm công tự động và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động tại các đơn vị…

"Trong hai năm 2013 - 2014, các Đoàn kiểm tra công tác tài chính của Bộ GTVT, Bộ Tài chính đều đánh giá việc chi tiêu tài chính của Cục Đăng kiểm VN thực hiện tiết kiệm, bám sát kế hoạch được giao"- ông Hình cho biết.

Đề cập đến một số khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm nói chung, Cục trưởng Cục Đăng kiểm VN Trần Kỳ Hình cho biết, một trong những bất hợp lý hiện nay là cơ chế tài chính giữa các đơn vị đăng kiểm ô tô do địa phương hoặc doanh nghiệp thành lập không đồng đều, thậm chí có sự chênh lệch lớn.

Đây là nguy cơ dẫn đến xảy ra tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Điều này cho thấy, cần có sự đánh giá, nghiên cứu để đưa ra một cơ chế vận hành phù hợp, nhằm đảm bảo đời sống người lao động, đăng kiểm viên, góp phần ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng có thể xảy ra.

Theo baogiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản