banner tạm

Cập nhật lúc : 6:4 PM, 11/08/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thanh tra Bộ GTVT: Không có tồn đọng hoặc khiếu kiện kéo dài

Trong giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra Bộ đã tổ chức tiếp 1.124 lượt người, nhận tổng số 3.035 đơn thư...
xe may dien

Tin từ Thanh tra Bộ GTVT, trong giai đoạn 2010 - 2015, Thanh tra Bộ đã tổ chức tiếp 1.124 lượt người, nhận tổng số 3.035 đơn thư, gồm: 444 đơn khiếu nại, 905 đơn tố cáo, 1.686 đơn kiến nghị, phản ánh, mạo danh, nặc danh.

Thanh tra Bộ đã tham mưu xử lý tổng số 53 đơn thư thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, đạt 100%, không có tồn đọng hoặc khiếu kiện kéo dài. Qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Bộ đã kiến nghị xử lý và thu hồi về ngân sách Nhà nước tổng số tiền 3,7 tỷ đồng; Thu hồi trả lại quỹ lương đơn vị 3,43 tỷ đồng; Buộc thôi việc hai cá nhân, cách chức ba cá nhân, cảnh cáo bốn cá nhân, miễn nhiệm chức vụ hai cá nhân, khiển trách 7 tập thể và cá nhân vi phạm.

Theo baogiaothong.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản