banner tạm

Cập nhật lúc : 3:37 PM, 22/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Đồng Tháp: Rút giấy phép kinh doanh vận tải 2 doanh nghiệp

Sở GTVT Đồng Tháp vừa ký quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 2 doanh nghiệp là Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Đạt trạm số 2 và Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long do vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải. 

vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép ( ảnh minh hoạ)
Vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép (ảnh minh hoạ)
Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long do không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá 6 tháng.
 
Riêng đối với doanh nghiệp Huỳnh Đạt trạm số 2 do cố ý làm sai lệch thông tinh trong hồ sơ xin cấp giấy phép và vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, không đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 91 và Nghị định 93, đồng thời không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá hạn 6 tháng


 
vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép ( ảnh minh hoạ)
Vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép (ảnh minh hoạ)
Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long do không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá 6 tháng.
 
Riêng đối với doanh nghiệp Huỳnh Đạt trạm số 2 do cố ý làm sai lệch thông tinh trong hồ sơ xin cấp giấy phép và vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, không đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 91 và Nghị định 93, đồng thời không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá hạn 6 tháng.
 
vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép ( ảnh minh hoạ)
Vi phạm các điều kiện kinh doanh vận tải sẽ bị rút giấy phép (ảnh minh hoạ)
Ông Phạm Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp cho biết, việc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải của Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phú Vĩnh Long do không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá 6 tháng.
 
Riêng đối với doanh nghiệp Huỳnh Đạt trạm số 2 do cố ý làm sai lệch thông tinh trong hồ sơ xin cấp giấy phép và vi phạm điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, không đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 91 và Nghị định 93, đồng thời không kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng quá hạn 6 tháng.
giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản