banner tạm

Cập nhật lúc : 8:54 AM, 23/06/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hàng trăm phương tiện diện bị đình chỉ vẫn tham gia giao thông

Tại các huyện Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) hiện vẫn còn 452 phương tiện xe công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông vẫn còn lén lút hoạt động...
Hàng trăm phương tiện diện bị đình chỉ vẫn tham gia giao thông - ảnh 1

Thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 319/2014/TTg-KTN về việc kết quả thực hiện công tác quản lý và hỗ trợ thay thế các phương tiện thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông. Ngày 18/3/2014, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản số 894/UBND-CNXD yêu cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh việc tiếp tục kiểm tra, xử lý đối với các phương tiện xe công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh bị đình chỉ tham gia giao thông.

Đến ngày 15/6/2014 đã có 4 huyện là Bình Sơn, Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả. Theo đó, tổng số phương tiện xe công nông, xe cơ giới 3, 4 bánh đã thực hiện kê khai nhận tiền hỗ trợ là 1.047 phương tiện, trong đó có 496 phương tiện đã thực hiện chuyển đổi nghề, chuyển đổi phương tiện, còn lại 452 phương tiện (phương tiện phát sinh mới là 239 phương tiện) vẫn còn lén lút hoạt động gây mất ATGT. Cụ thể, huyện Trà Bồng có 17 phương tiện, huyện Nghĩa Hành 114 phương tiện, huyện Bình Sơn 321 phương tiện.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản