banner tạm

Cập nhật lúc : 4:43 PM, 15/08/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Xử lý 20 đơn vị sai phạm về sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Nhiều địa phương bị phát hiện sai phạm trong sát hạch và cấp giấy phép lái xe

 Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 20 tổ chức, 16 cá nhân đã bị Thanh tra Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam xử lý vì có các hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Trong quá trình thanh tra, các đoàn thanh tra cũng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đơn vị có các hành vi vi phạm trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, cảnh cáo đối với 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô do thiếu xe tập lái, giáo viên và yếu kém về công tác giáo vụ; đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô đối với 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô do cơ sở đào tạo không đủ tiêu chuẩn theo quy định và công tác giáo vụ yếu kém.

Đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô đối với 5 cơ sở do sân tập lái không đủ tiêu chuẩn theo quy định và công tác giáo vụ yếu kém; đình chỉ hoạt động 1 trung tâm sát hạch lái xe do sân sát hạch không bảo đảm điều kiện theo quy định.

Hạ lưu lượng đào tạo lái xe ô tô đối với 5 cơ sở để phù hợp với số lượng xe tập lái và giáo viên hiện có. Thu hồi một số giấy phép đào tạo lái xe mô tô đã cấp không đúng quy định.

Kiểm điểm, xử lý 8 sát hạch viên có sai sót trong việc chấm bài thi sát hạch lý thuyết mô tô hạng A1 không chính xác; xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở do tổ chức thực hiện đào tạo không đủ chương trình thời gian quy định, tuyển sinh, đào tạo học viên không đủ điều kiện theo quy định...

Ngoài ra, theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, căn cứ kết quả kiểm tra đột xuất do Vụ Tổ chức cán bộ và Thanh tra Bộ thực hiện tháng 7/2013, Bộ Giao thông vận tải cũng đã đình chỉ sát hạch 2 trung tâm sát hạch lái xe và 1 Hội đồng sát hạch lái xe, yêu cầu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm; đình chỉ tuyển sinh 1 cơ sở đào tạo; xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 trung tâm sát hạch và 1 cơ sở đào tạo lái xe, với số tiền 30 triệu đồng.

Hiện nay, cả nước có 296 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 463 cơ sở đào tạo lái xe mô tô thuộc các bộ, ngành, địa phương quản lý và được phân cấp cho địa phương quản lý trực tiếp. Cùng với đó, Bộ Giao thông vận tải còn đang quản lý 84 Trung tâm sát hạch lái xe, với 36 Trung tâm loại 1 (sát hạch thí sinh các hạng xe) và 48 Trung tâm loại 2 (sát hạch thí sinh đến hạng C).

Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải khẳng định: Việc siết chặt cấp giấy phép, đào tạo lái xe cũng là nội dung quan trọng để giảm tai nạn giao thông.


Theo baodientu.chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản