banner tạm

Cập nhật lúc : 9:5 AM, 11/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

1,4 triệu USD hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ NN& PTNT và Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) vừa ký kết dự án “Liên hợp quốc hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”. 
Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

Tổng số tiền tài trợ cho dự án là gần 1,4 triệu USD, trong đó vốn viện trợ không hoàn lại là 1,1 triệu USD và vốn đối ứng của Việt Nam khoảng 290.000 USD (bằng hiện vật và tiền mặt). Dự án thực hiện trong 3 năm (từ 3/2014 - 3/2017), mục tiêu ngắn hạn là hình thành một khuôn khổ pháp lý để tăng cường sự tham gia của người dân dựa vào cộng đồng, bao gồm hệ thống đồng quản lý và cơ chế công tư kết hợp.

Mục tiêu dài hạn của dự án là cung cấp chuyên môn kỹ thuật chất lượng cao cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để phát huy tiềm năng của khu vực nông thôn Việt Nam, tăng cường dịch vụ tư vấn chính sách và thí điểm các cải tiến thể chế hỗ trợ gia nhập thị trường của các hộ tiểu nông và nhà sản xuất nhỏ…
giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản