banner tạm

Cập nhật lúc : 7:51 PM, 06/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bộ GTVT: Xử nghiêm tư vấn giám sát gây khó dễ nhà thầu

Hôm nay 6/5, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa chỉ đạo khẩn trương chấn chỉnh công tác tư vấn giám sát tại các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên. 
Chủ đầu tư và các nhà thầu dự án mở rộng QL1 qua Ninh Thuận phấn đấu về đích trước hẹn
Tại Ninh Thuận, chủ đầu tư và các nhà thầu dự án mở rộng QL1 đang đẩy mạnh thi công, phấn đấu về đích trước hẹn
Theo Bộ trưởng, các dự án mở rộng Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên đang gấp rút triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, ở một số dự án đã có hiện tượng một số tổ chức Tư vấn giám sát (TVGS) không bố trí đầy đủ lực lượng theo quy định, chưa có tinh thần phối hợp tích cực trong công tác tư vấn về hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu. Đã có phản ánh về tình trạng một số cá nhân TVGS  gây nhũng nhiễu, khó khăn cho các nhà thầu thi công, không kịp thời tổ chức nghiệm thu các hạng mục công việc. 
 
Do đó, Bộ GTVT yêu cầu: Lãnh đạo các nhà thầu TVGS khẩn trương tăng cường lực lượng TVGS đủ năng lực theo quy định, phù hợp với sơ đồ tổ chức các mũi thi công và tiến độ thi công của nhà thầu. Đồng thời, chấn chỉnh công tác tổ chức, thực hiện TGVS hiện trường theo đúng quy định của Quy chế tạm thời hoạt động TVGS xây dựng công trình trong Ngành GTVT; Phối hợp tích cực với các Ban QLDA, các chủ đầu tư và nghiêm túc thực hiện các yêu cầu và chỉ đạo trong việc chấn chỉnh và tăng cường lực lượng, tổ chức TVGS theo quy định của hợp đồng và các quy định liên quan khác. 
 
Bộ trưởng chỉ đạo các Ban QLDA, các chủ đầu tư phải khẩn trương kiểm tra việc bố trí lực lượng của TVGS; Chú trọng việc phối hợp và hướng dẫn các nhà thầu thi công xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu; Chấn chỉnh các hiện tượng như trên đã nêu, bảo đảm thực hiện dự án và nghiệm thu  đúng quy định, tiến độ. 
 
Đặc biệt, Bộ trưởng yêu cầu nghiêm khắc và kiên quyết xử lý hoặc thay thế các đơn vị, cá nhân không thực hiện đúng các yêu cầu quy định của hợp đồng về thi công, nghiệm thu cũng như có các hành vi vi phạm hoặc gây ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công trình. Với các vấn đề ngoài thẩm quyền, các chủ đầu tư, Ban QLDA phải kịp thời báo cáo và đề xuất với Bộ GTVT để giải quyết các tồn tại, đảm bảo công trình về đích đúng yêu cầu tiến độ. 
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản