banner tạm

Cập nhật lúc : 1:16 PM, 24/04/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe

Thu hồi giấy phép sử dụng hè đường, đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhiều lần.Thu hồi giấy phép sử dụng hè đường, đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhiều lần.
Ngày 23/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã Sở Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội tăng cường chấn chỉnh hoạt động thu phí trông giữ xe đảm thu đúng mức thu theo quy định.
 
Hà Nội sẽ kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe 1
Bãi trông giữ xe máy Bệnh viện Bạch Mai.
 
Phó Chủ tịch TP nêu rõ: UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Thành phố về quản lý hoạt động trông giữ xe trên địa bàn. Đồng thời có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra thường xuyên, thực hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị trông giữ xe, xử lý nghiêm các vi phạm theo thẩm quyền, thu hồi giấy phép sử dụng hè đường, đăng ký kinh doanh trông giữ xe đối với tổ chức, cá nhân có vi phạm nhiều lần theo thẩm quyền.
 
Có trách nhiệm hướng dẫn, giám sát các đơn vị trên địa bàn kể cả đơn vị Trung ương, thành phố thực hiện đúng quy định của UBND thành phố về việc niêm yết mức thu, thực hiện thu đúng mức thu và sử dụng vé trông giữ xe.
 
Phó Chủ tịch TP Nguyễn Văn Sửu cũng yêu cầu Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì cùng đoàn liên ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động thu phí của các đơn vị thu phí theo đúng quy định của pháp luật; Tổng hợp, đề xuất, báo cáo Thành phố xem xét, điều chỉnh các quy định đảm bảo việc quản lý thu phí trông giữ xe.
 
Cục Thuế TP Hà Nội có rà soát, báo cáo UBND thành phố trình HĐND xem xét, sửa đổi bổ sung các quy định về thẩm quyền quyết định mức thu phí trông giữ xe đảm bảo đúng quy định hiện hành và phù hợp thực tế.
theo vovgiaothong

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản