banner tạm

Cập nhật lúc : 1:58 PM, 19/12/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hải Phòng: Xây dựng giải pháp giao thông thông minh

Ngày 18/12/2013, TP Hải Phòng và VNPT đã ký kết Bản hợp tác chiến lược về Viễn thông – CNTT giữa hai bên trong giai đoạn 2013-2020.
Hải Phòng: Xây dựng giải pháp giao thông thông minh - ảnh 1

Theo nội dung ký kết, UBND TP Hải Phòng và VNPT hợp tác chiến lược với nhau trong 4 lĩnh vực gồm: Xây dựng hạ tầng VT-CNTT; Ứng dụng CNTT để xây dựng hệ thống Giao thông thông minh của TP Hải Phòng; Xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử của TP Hải Phòng; Đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT.

Cụ thể, để đáp ứng nhu cầu triển khai Chính quyền điện tử của TP Hải Phòng, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ thành phố khảo sát đánh giá tổng thể hiện trạng, nhu cầu về hạ tầng mạng truyền số liệu, về lưu trữ dữ liệu để lập kế hoạch đầu tư xây dựng hạ tầng VT-CNTT. VNPT cam kết sẽ đầu tư nguồn lực tốt nhất đáp ứng nhu cầu phát triển VT-CNTT của Hải Phòng, đặc biệt trong lĩnh vực an toàn an ninh, chính quyền điện tử, hạ tầng VT-CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

Đồng thời, VNPT sẽ cung cấp các dịch vụ truyền dẫn, chứng thực chữ ký số, lưu trữ dữ liệu, các dịch vụ viễn thông khác phục vụ việc kết nối, điều hành và triển khai chính quyền điện tử thành phố trong phạm vi hạ tầng mạng viễn thông do VNPT cam kết hỗ trợ triển khai cho thành phố. Để xây dựng hệ thống giao thông thông minh của TP Hải Phòng, VNPT sẽ phối hợp, hỗ trợ Thành phố khảo sát, lập đề án tổng thể về hệ thống giao thông thông minh tại thành phố Hải Phòng.

TP Hải Phòng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để VNPT tiếp cận, nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu ứng dụng CNTT của các sở, ban, ngành vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ hành chính công; đồng ý chủ trương và tạo điều kiện hỗ trợ VNPT trong việc triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn, dài hạn nâng cao trình độ VT-CNTT cho cán bộ các sở, ban, ngành của Thành phố.

Thông qua sự hợp tác chiến lược về VT-CNTT này, TP Hải Phòng hướng tới các mục tiêu đề ra như hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử hiện đại của thành phố trước năm 2020, đưa Hải Phòng trở thành thành phố có mô hình tiến tiến về ứng dụng KHCN, đặc biệt là VT-CNTT trong quản lý điều hành cũng như cung cấp các dịch vụ công.

theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản