banner tạm

Cập nhật lúc : 8:4 AM, 07/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hỗ trợ các tuyến buýt phục vụ huyện miền núi

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định vừa có Thông báo số 196/TB-UBND về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết hỗ trợ bù lỗ hoạt động các tuyến xe buýt phục vụ các huyện miền núi.

Hỗ trợ các tuyến buýt phục vụ huyện miền núi - ảnh 1

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương duy trì hoạt động 2 tuyến xe buýt: Quy Nhơn – Vân Canh, Vườn  Xoài – Vĩnh Thạnh và mở lại tuyến xe buýt Bồng Sơn – An Lão để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Ngân sách tỉnh sẽ bố trí bù lỗ hoặc trợ cấp đặt hàng 03 tuyến xe buýt này không quá 01 tỷ đồng/năm. UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp Sở Tài chính, Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn, UBND TP. Quy Nhơn và UBND các huyện Vân Canh, An Lão, Vĩnh Thạnh tiến hành khảo sát cụ thể lộ trình, thời gian, đầu xe, lượng khách phục vụ trên các tuyến xe buýt đã được UBND tỉnh đặt hàng theo Quyết định số 1307/QĐ-UBND ngày 20/5/2013 và 03 tuyến xe buýt nói trên; đề xuất UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh đặt hàng các tuyến xe buýt với tần suất hoạt động phù hợp với nhu cầu của người dân và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh. 

Đối với giải quyết tồn tại kinh phí bù lỗ trong 03 năm (2011 - 2013) đối với tuyến xe buýt Quy Nhơn – Vân Canh và Vườn Xoài – Vĩnh Thạnh, UBND tỉnh giao Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở GTVT kiểm tra Báo cáo tài chính 03 năm (2011 – 2013) về kinh phí hoạt động của Xí nghiệp Vận tải khách công cộng Quy Nhơn để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí các năm theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và theo đúng quy định pháp luật hiện hành.


giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản