banner tạm

Cập nhật lúc : 8:18 PM, 03/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Hơn 55.000 tỷ đồng phát triển GTNT

UBND tỉnh Kon Tum vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với tổng mức đầu tư hơn 55.312 tỷ đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu nâng mật độ đường giao thông tại các vùng kinh tế, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kéo dài một số tuyến đường Tỉnh lộ, nâng cấp một số đường huyện lên thành đường tỉnh lộ.

Đồng thời đổi tên, phân chia các tuyến đường nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, quy hoạch và khai thác, xây dựng thêm những tuyến đường mới và nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn; nâng mật độ đường giao thông tại các vùng kinh tế, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh; phát triển mạng lưới đường bộ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổng nhu cầu đầu tư cho giao thông vận tải vùng nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 hơn 55.312 tỷ đồng; trong đó kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng vận tải là 70 tỷ đồng, còn lại là đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông.

Hiện nay 100% số xã ở tỉnh Kon Tum đã có đường ô tô vào đến trung tâm xã. Chương trình 135 lồng ghép với các chương trình, dự án khác đã giúp cho các xã vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Kon Tum phát triển đường giao thông, không còn phải chịu cảnh đi bộ 2-3 ngày đường mới ra đến UBND xã. Các trung tâm cụm xã đều được nhựa hóa... Giao thông phát triển tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Ðời sống bà con vùng sâu, vùng xa nhờ đó được nâng lên.


Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Quy hoạch phát triển giao thông nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu phấn đấu nâng mật độ đường giao thông tại các vùng kinh tế, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh. Kéo dài một số tuyến đường Tỉnh lộ, nâng cấp một số đường huyện lên thành đường tỉnh lộ.

Đồng thời đổi tên, phân chia các tuyến đường nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, quy hoạch và khai thác, xây dựng thêm những tuyến đường mới và nâng cấp các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường giao thông nông thôn; nâng mật độ đường giao thông tại các vùng kinh tế, thị trấn, thành phố trên địa bàn tỉnh; phát triển mạng lưới đường bộ phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Tổng nhu cầu đầu tư cho giao thông vận tải vùng nông thôn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 hơn 55.312 tỷ đồng; trong đó kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng vận tải là 70 tỷ đồng, còn lại là đầu tư xây dựng các công trình đường giao thông.

Hiện nay 100% số xã ở tỉnh Kon Tum đã có đường ô tô vào đến trung tâm xã. Chương trình 135 lồng ghép với các chương trình, dự án khác đã giúp cho các xã vùng sâu, vùng xa ở tỉnh Kon Tum phát triển đường giao thông, không còn phải chịu cảnh đi bộ 2-3 ngày đường mới ra đến UBND xã. Các trung tâm cụm xã đều được nhựa hóa... Giao thông phát triển tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Ðời sống bà con vùng sâu, vùng xa nhờ đó được nâng lên.


Theo Minh Hiển (VGP)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản