banner tạm

Cập nhật lúc : 8:36 AM, 10/03/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Khẩn trương rà soát điểm đen TNGT

Tổng cục Đường bộ VN vừa đề nghị các Sở GTVT, các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III và IV rà soát điểm đen và điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT. 
Khẩn trương rà soát điểm đen TNGT - ảnh 1

Các đơn vị cần khẩn trương rà soát, tổng hợp các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT đối với hệ thống quốc lộ theo đúng quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT “Quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác”. Đồng thời, cũng đề nghị phương án xử lý và dự kiến kinh phí thực hiện gửi về Tổng cục Đường bộ VN để xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư xử lý trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

Đối với các vị trí điểm đen TNGT trên hệ thống đường địa phương thực hiện rà soát theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGTVT của Bộ GTVT và gửi đề nghị về UBND tỉnh thuộc địa bàn quản lý. Năm 2013, Tổng cục Đường bộ VN đã xử lý 24 điểm đen TNGT với tổng kinh phí 56 tỷ đồng, chỉ đạo công tác sửa chữa nền, mặt đường, bổ sung biển báo hiệu đường bộ tại 37 vị trí nút giao đường sắt với quốc lộ, xử lý nốt 64 điểm đen và 203 vị trí tiềm ẩn TNGT còn tồn tại.
atgt.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản