banner tạm

Cập nhật lúc : 9:7 AM, 25/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Làm cầu treo xóa nghèo tại 28 tỉnh miền núi

Bộ GTVT đang xây dựng Đề án xây dựng cầu treo dân sinh tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên để đảm bảo ATGT, giúp người dân xóa đói giảm nghèo.
Cầu treo ở Bản Nà Lương, Đình Lập, Lạng Sơn
Cầu treo ở Bản Nà Lương, Đình Lập, Lạng Sơn

Xác định tiêu chí đầu tư cụ thể

Dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có giao thông nông thôn, nhưng do nguồn lực hạn chế nên tại các vùng sâu và vùng xa điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, người dân và cả học sinh vẫn phải hàng ngày vượt sông, suối bằng nhiều cách, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. 

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GTVT đang lập Đề án Xây dựng cầu treo dân sinh bảo đảm ATGT làm cơ sở huy động vốn nước ngoài và các nguồn vốn khác để hỗ trợ các địa phương làm cầu tại các khu vực địa hình hiểm trở, có nguy cơ xảy ra TNGT cao. 

Tại cuộc họp xây dựng đề án mới đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, thời gian qua, có nhiều chương trình đầu tư cho nông thôn và xây dựng giao thông nông thôn như: Chương trình 135, Đề án thí điểm xây dựng cầu nông thôn của Trung ương Đoàn, các dự án cầu giao thông nông thôn của JICA, ADB, WB, cầu treo nông thôn do dân tự xây dựng…Tuy nhiên, đề án xây dựng cầu treo dân sinh lần này sẽ có sức lan tỏa và ý nghĩa lớn hơn, dự kiến được triển khai tại 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan xây dựng đề án cần tập trung đánh giá hiện trạng, nêu rõ phạm vi nghiên cứu, tổ chức thực hiện đảm bảo ATGT, đồng thời có tiêu chí đầu tư và mục tiêu cụ thể,  mỗi năm thực hiện được bao nhiêu cầu cũng như phân rõ tổng số cầu cần phải đầu tư.
 
Thí điểm trước khi nhân rộng?

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, nhu cầu xây dựng cầu treo dân sinh là rất lớn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải xác định rõ vị trí ưu tiên đầu tư, vị trí nào cần làm cầu treo, khu vực nào làm cầu treo mặt dây văng. Ông Vinh đề xuất nên triển khai thí điểm từ 10 đến 20 vị trí trước để tính toán tính hiệu quả và sau đó nhân rộng ra. “Phải ban hành tiêu chuẩn cho các cầu treo dân sinh, thống nhất về kết cấu cầu, tải trọng, khổ cầu, tuy nhiên nên có khổ cầu 3,5m, vì có những vùng ngoài phục vụ cho việc đi lại, còn phục vụ vận chuyển hàng hóa. Vùng được hưởng lợi cũng cần quy định rõ là những nơi phục vụ phần lớn dân cư, khu vực có nhiều bản, xã, thực sự giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo” - ông Vinh nói.

Ông Chu Ngọc Sủng, đại diện Liên danh tư vấn đầu tư xây dựng đề án, trên cơ sở các tiêu chí đặt ra, qua thị sát thực địa tư vấn đã sàng lọc trong số khoảng 2.000 vị trí cầu do các địa phương đề xuất, có 191 vị trí nên xây dựng cầu treo dân sinh. Tư vấn đã nghiên cứu hai loại hình kết cấu chính là cầu treo và cầu treo mặt dây văng, ưu tiên xây dựng những cầu ở nơi thực sự có nguy cơ gây mất an toàn khi người dân vượt suối về mùa cạn và có nguy cơ nước dâng cao bất thường. Tuổi thọ thiết kế cầu là 25 năm cho các cầu khổ hẹp và 50 năm với 3 loại cầu khổ 1,4m, 2,0m và 2,5m. 


Cầu treo ở Bản Nà Lương, Đình Lập, Lạng Sơn
Cầu treo ở Bản Nà Lương, Đình Lập, Lạng Sơn

Xác định tiêu chí đầu tư cụ thể

Dù đã đạt được những thành tựu đáng kể trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có giao thông nông thôn, nhưng do nguồn lực hạn chế nên tại các vùng sâu và vùng xa điều kiện đi lại còn nhiều khó khăn, người dân và cả học sinh vẫn phải hàng ngày vượt sông, suối bằng nhiều cách, kèm theo đó là nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. 

Để khắc phục tình trạng này, Bộ GTVT đang lập Đề án Xây dựng cầu treo dân sinh bảo đảm ATGT làm cơ sở huy động vốn nước ngoài và các nguồn vốn khác để hỗ trợ các địa phương làm cầu tại các khu vực địa hình hiểm trở, có nguy cơ xảy ra TNGT cao. 

Tại cuộc họp xây dựng đề án mới đây, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ cho biết, thời gian qua, có nhiều chương trình đầu tư cho nông thôn và xây dựng giao thông nông thôn như: Chương trình 135, Đề án thí điểm xây dựng cầu nông thôn của Trung ương Đoàn, các dự án cầu giao thông nông thôn của JICA, ADB, WB, cầu treo nông thôn do dân tự xây dựng…Tuy nhiên, đề án xây dựng cầu treo dân sinh lần này sẽ có sức lan tỏa và ý nghĩa lớn hơn, dự kiến được triển khai tại 28 tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Thứ trưởng yêu cầu các cơ quan xây dựng đề án cần tập trung đánh giá hiện trạng, nêu rõ phạm vi nghiên cứu, tổ chức thực hiện đảm bảo ATGT, đồng thời có tiêu chí đầu tư và mục tiêu cụ thể,  mỗi năm thực hiện được bao nhiêu cầu cũng như phân rõ tổng số cầu cần phải đầu tư.
 
Thí điểm trước khi nhân rộng?

Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, nhu cầu xây dựng cầu treo dân sinh là rất lớn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng phải xác định rõ vị trí ưu tiên đầu tư, vị trí nào cần làm cầu treo, khu vực nào làm cầu treo mặt dây văng. Ông Vinh đề xuất nên triển khai thí điểm từ 10 đến 20 vị trí trước để tính toán tính hiệu quả và sau đó nhân rộng ra. “Phải ban hành tiêu chuẩn cho các cầu treo dân sinh, thống nhất về kết cấu cầu, tải trọng, khổ cầu, tuy nhiên nên có khổ cầu 3,5m, vì có những vùng ngoài phục vụ cho việc đi lại, còn phục vụ vận chuyển hàng hóa. Vùng được hưởng lợi cũng cần quy định rõ là những nơi phục vụ phần lớn dân cư, khu vực có nhiều bản, xã, thực sự giúp người dân đi lại thuận tiện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo” - ông Vinh nói.

Ông Chu Ngọc Sủng, đại diện Liên danh tư vấn đầu tư xây dựng đề án, trên cơ sở các tiêu chí đặt ra, qua thị sát thực địa tư vấn đã sàng lọc trong số khoảng 2.000 vị trí cầu do các địa phương đề xuất, có 191 vị trí nên xây dựng cầu treo dân sinh. Tư vấn đã nghiên cứu hai loại hình kết cấu chính là cầu treo và cầu treo mặt dây văng, ưu tiên xây dựng những cầu ở nơi thực sự có nguy cơ gây mất an toàn khi người dân vượt suối về mùa cạn và có nguy cơ nước dâng cao bất thường. Tuổi thọ thiết kế cầu là 25 năm cho các cầu khổ hẹp và 50 năm với 3 loại cầu khổ 1,4m, 2,0m và 2,5m. 
giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản