banner tạm

Cập nhật lúc : 11:14 AM, 09/04/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Minh bạch các khoản chi Quỹ Bảo trì đường bộ

Kiểm toán Nhà nước vừa công bố quyết định kiểm toán chuyên đề quản lý và sử dụng Quỹ BTĐB năm 2013. Trước đó, Bộ trưởng Đinh La Thăng - Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ cũng đã chỉ đạo việc chủ động mời Kiểm toán nhà nước vào kiểm toán Quỹ để sử dụng Quỹ hiệu quả hơn.
Phóng viên Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường về vấn đề này.
 
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường
Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường

 Thưa Thứ trưởng, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bắt đầu kiểm toán Quỹ BTĐB sau một năm hoạt động đầu tiên. Thứ trưởng cho biết cụ thể hơn về lần kiểm toán này? 


Quỹ BTĐB có hai nguồn tài chính lớn để bảo trì đường sá, đó là tiền thu phí BTĐB trực tiếp qua đầu phương tiện sử dụng đường bộ và tiền ngân sách Nhà nước cấp bù hàng năm. Việc kiểm toán Quỹ BTĐB lần này là kiểm toán chuyên đề. Ngoài việc đánh giá tuân thủ pháp luật và các quy định, KTNN còn đi sâu kiểm toán hoạt động gồm: Tổ chức quản lý, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt động của Quỹ giúp cho Quỹ hoàn thiện cơ chế chính sách - đây là mục tiêu trọng yếu của kiểm toán lần này.
 
Hoan nghênh KTNN quyết định kiểm toán Quỹ BTĐB ngay sau năm đầu tiên Quỹ đi vào hoạt động, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ - Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trước đó cũng đã chỉ đạo việc Quỹ chủ động mời KTNN vào kiểm toán Quỹ. Tổng kết một năm hoạt động của Quỹ đã được Hội đồng quyết định dời lại sau khi hoàn tất KTNN để có thể tổng kết đánh giá chính xác, khách quan hơn hoạt động của Quỹ.

Quyết định số 606/QĐ-KTNN ngày 7/4/2014 do KTNN công bố đã nêu rõ mục tiêu kiểm toán là xác định tính đúng đắn, trung thực của số liệu quyết toán thu - chi Quỹ BTĐB năm 2013; Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ tài chính - kế toán, chế độ quản lý xây dựng đầu tư của Nhà nước; Tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả của quản lý và sử dụng nguồn kinh phí BTĐB; Phát hiện kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí, sai phạm trong quản lý và sử dụng Quỹ BTĐB; Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán tập trung vào việc lập, phân bổ, quản lý và sử dụng Quỹ BTĐB; Việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính - kế toán, chế độ quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước.
 
Nguồn tài chính hơn 7.000 tỷ đồng đã được Quỹ BTĐB  kiểm soát chi tiêu ra sao? Thứ trưởng đánh giá thế nào về cơ chế kiểm soát thu - chi  của Quỹ qua năm đầu tiên hoạt động? 

Nguyên tắc chi tiêu của Quỹ BTĐB là 1 đồng cũng phải được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua. Hội đồng có 13 thành viên do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó Bộ GTVT có 3 người, còn lại là của các Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính,  Bộ Tư pháp, Hiệp hội vận tải ô tô… Năm vừa qua Hội đồng đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết định các vấn đề trong tổ chức hoạt động của Quỹ, phê duyệt kế hoạch tài chính (thu, chi) hàng năm của Quỹ và nhiều vấn đề trong thẩm quyền.

Việc thu nộp phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm ngay từ đầu đã được triển khai đúng trình tự quy định, Quỹ kiểm soát được nguồn thu hàng ngày trên cơ sở thông báo của Kho bạc Nhà nước. Nguồn thu không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích, đảm bảo sự minh bạch và công khai. 

65% tổng số thu được Quỹ BTĐB T.Ư sử dụng chi trực tiếp vào việc quản lý, bảo trì các tuyến quốc lộ và một số nhiệm vụ gián tiếp có liên quan. 35% được chuyển về các Quỹ BTĐB địa phương để bảo trì, sửa chữa các tuyến đường tỉnh, huyện và đường xã. Các khoản chi theo đúng quy định, được kiểm soát chặt chẽ, được tính toán sao cho tiền dân đóng góp được sử dụng hiệu quả nhất cho bảo trì đường sá. Một số quy định về đối tượng thu, cách thu, điều chỉnh cơ cấu chi cho hiệu quả đã được nghiên cứu đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn.  

Chất lượng bảo trì đường bộ đã được cải thiện rõ rệt
Chất lượng bảo trì đường bộ đã được cải thiện
KTNN sẽ làm việc cụ thể với những đơn vị nào và trong bao lâu sẽ có kết quả kiểm toán, thưa Thứ trưởng?

Phạm vi KTNN làm việc được thông báo gồm có kiểm toán báo cáo quyết toán thu - chi Quỹ BTĐB năm 2013 và các thời kỳ trước, sau của các đơn vị gồm: Tổng cục Đường bộ VN, Cục Đăng kiểm VN, Quỹ BTĐB T.Ư (kiểm toán tổng hợp); Các Cục quản lý đường bộ, các Sở GTVT và Quỹ BTĐB các địa phương gồm: Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Yên Bái, Hải Phòng. 

Thời hạn kiểm toán trong 60 ngày, kể từ ngày công bố quyết định kiểm toán. Các đơn vị được kiểm toán đã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với đoàn KTNN, tạo điều kiện cho đoàn làm việc đạt kết quả tốt. Lãnh đạo cấp trưởng của các đơn vị phải trực tiếp vào cuộc, phục vụ kiểm toán được kịp thời và nhanh nhất.
 
Cảm ơn Thứ trưởng!
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản