banner tạm

Cập nhật lúc : 1:43 PM, 23/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mỗi đồng tiền quỹ đều công khai minh bạch

Chi tiêu hiệu quả, minh bạch là nguyên tắc số một để Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân và Chính phủ. Đây là khẳng định của ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ BTĐB T.Ư khi trao đổi với PV Báo Giao thông.
Chi tiêu hiệu quả, minh bạch để nâng cao hiệu quả bảo trì đường bộ
Chi tiêu hiệu quả, minh bạch để nâng cao hiệu quả bảo trì đường bộ
Việc công khai minh bạch hoạt động quản lý thu chi, sử dụng tiền của Quỹ BTĐB được thể hiện thế nào trong thời gian qua, thưa ông?

Với tất cả các Quỹ có yếu tố của Nhà nước và người dân đóng góp, nguyên tắc quan trọng nhất là rõ ràng, công khai, minh bạch. Đặc biệt, Quỹ BTĐB được thành lập trên cơ sở Luật GTĐB, có hiệu lực hoạt động từ ngày 1/1/2013, yêu cầu công khai minh bạch được đưa lên hàng đầu. 

Ngay khi Quỹ vừa được thành lập, Bộ trưởng Chủ tịch Hội đồng Quỹ và toàn thể Hội đồng đã xác định rõ việc thu tiền của người dân, tiếp nhận tiền ngân sách hỗ trợ để duy tu bảo trì các tuyến đường bộ cần phải hết sức hiệu quả. Từng đồng sử dụng vào đâu, từng việc như thế nào, phải có mục đích, mục tiêu và phải công khai minh bạch, để người dân, các cơ quan quản lý nhà nước và toàn xã hội giám sát được toàn bộ mọi hoạt động của Quỹ. Như vậy mới có thể đem lại hiệu quả hoạt động đối với Quỹ và mới có thể nhận được sự đồng thuận của người dân trực tiếp đóng tiền, tạo được sự tin tưởng của Chính phủ và các cơ quan đã cấp nguồn vốn cho Quỹ hoạt động.
 
Cơ chế công khai minh bạch của Quỹ BTĐB gồm những yêu cầu, nội dung gì, được Hội đồng và các cơ quan của Quỹ tuân thủ như thế nào?

Cơ chế công khai minh bạch được công khai trong mọi tình huống và mọi đối tượng. Trước hết là công khai trong chính Hội đồng quản lý Quỹ. Bất cứ quyết định gì cũng đều thông qua Hội đồng Quỹ gồm 14 thành viên, trên cơ sở của các cơ quan tham mưu gồm các Vụ chức năng của Bộ và Văn phòng Quỹ, Tổng cục ĐBVN, Cục QLĐB, các Sở GTVT. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng đều được thể hiện bằng các nghị quyết, được ban hành rộng rãi, và được gửi về cho các đơn vị, các cá nhân, địa phương có liên quan để nắm bắt, thực hiện. Kế hoạch thu chi đều được xin ý kiến từng thành viên Hội đồng Quỹ, trước khi lãnh đạo phê duyệt. Các ý kiến góp ý đều được tiếp thu giải trình và chỉ khi tối thiểu 2/3 thành viên Hội đồng thống nhất mới được triển khai thực hiện.

Tất cả mọi nguồn quỹ nói riêng và công tác tài chính nói chung đều được Bộ Tài chính quy định phải công khai. Ngay từ khi thành lập, tất cả mọi nguồn tiền Quỹ tiếp nhận, các quyết định phê duyệt, kế hoạch thu chi đều được công khai trên các trang mạng của Bộ GTVT, trên trang tin của Quỹ BTĐB và các phương tiện thông tin đại chúng. 
 
Bên cạnh đó, để việc công khai hiệu quả hơn nữa và để từng công trình, từng hạng mục, các địa phương và người dân nắm bắt được, tại các công trình thi công ở địa phương, Quỹ đều có cắm biển, đề rõ công trình này có sử dụng tiền Quỹ BTĐB, ghi rõ chủ đầu tư, thời gian thực hiện, nguồn vốn. Qua đó, người dân có thể nắm bắt được là công trình đầu tư có hiệu quả không, chất lượng có tốt không, và do ai là người chịu trách nhiệm. 

Kết thúc năm 2013, theo chỉ đạo của Hội đồng Quỹ và Bộ trưởng Đinh La Thăng, Quỹ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trong đó, có Báo Giao thông đăng tải tất cả các công trình có sử dụng Quỹ BTĐB năm 2013. Những năm tiếp theo của hoạt động Quỹ cũng công khai minh bạch như vậy.
 
Cảm ơn ông!
theo giaothongvantai

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản