banner tạm

Cập nhật lúc : 8:53 AM, 19/05/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Những cây cầu yếu sẽ được “khám sức khỏe“

Tổng cục ĐBVN vừa yêu cầu các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT được giao ủy thác quản lý quốc lộ tổ chức kiểm tra, rà soát để đánh giá lại tình trạng kỹ thuật hệ thống cầu yếu đang cắm biển hạn chế tải trọng trên các quốc lộ được giao quản lý.
Những cây cầu yếu sẽ được
Các cầu yếu sẽ được rà soát và có biện pháp sử lý
để nâng cao hiệu quả khai thác công trình, đảm bảo ATGT.

 
Theo đó, trên cơ sở số liệu rà soát, các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV, các Sở GTVT đánh giá, kiến nghị, lập kế hoạch cụ thể đối với từng cầu, qua đó đưa ra giải pháp sửa chữa để nâng cao tải trọng khai thác, xây dựng mới, tổ chức kiểm định, thử tải… nhằm điều chỉnh lại biển báo tải trọng hợp lý.

Đối với các cầu đang cắm biển hạn chế tải trọng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra lại và báo cáo kết quả kiểm định, thử tải với tình trạng kỹ thuật cầu hiện tại nếu có bất hợp lý, sai khác cần chủ động điều chỉnh cho hợp lý.

Đối với các cầu hiện không cắm biển hạn chế tải trọng, nếu qua rà soát, đánh giá cầu có hư hỏng tiềm ẩn mất an toàn công trình thì các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT đề xuất giải pháp để đảm bảo quản lý, khai thác cầu bình thường như,  sửa chữa cục bộ để khôi phục tình trạng làm việc của công trình, hoặc kiểm định làm cơ sở xác định tải trọng khai thác.

Song song với công tác rà soát, điều chỉnh biển báo tải trọng cầu, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tần suất, chất lượng công tác kiểm tra các công trình cầu yếu để chủ động đề xuất phương án, kế hoạch phù hợp đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông.  

Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, công tác rà soát cập nhật tình trạng kỹ thuật cầu, điều chỉnh lại biển báo tải trọng cầu là công tác quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả khai thác công trình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, minh bạch trong công tác quản lý. Do vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về  tính đúng đắn của các số liệu, đề xuất của đơn vị.

Thời gian hoàn thành đối với việc rà soát, lập danh sách các cầu đang cắm biển hạn chế tải trọng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước ngày 22/5/2014. Việc rà soát, kiểm tra chi tiết tình trạng kỹ thuật của cầu để điều chỉnh biển báo; đề xuất kiến nghị kiểm định, sửa chữa,…để điều chỉnh biển báo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/6/2014.
theo duongbo.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản