banner tạm

Cập nhật lúc : 9:56 AM, 02/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Phú Thọ: Đạt các tiêu chí cứng hóa đường giao thông nông thôn ở Thượng Nông

Thượng Nông là một xã thuần nông thuộc địa bàn miền núi của huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội cũng như phát triển giao thông nông thôn còn hạn chế, việc huy động các nguồn lực gặp rất nhiều khó khăn.
Nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp trên, tập thể cán bộ và nhân dân trong xã Thượng Nông luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị nói chung và phong trào phát triển giao thông nông thôn nói riêng.
 

Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Hữu Tuấn nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng

Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Hữu Tuấn nhận
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao tặng

Xác định phát triển giao thông là tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” từ năm 2008 đến 2013 xã Thượng Nông đã tập trung đầu tư thực hiện cứng hóa hệ thống giao thông, đắp và duy tu đường và thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng đường giao thông trên địa bàn xã.

Chỉ tính riêng năm 2012, xã Thượng Nông đã xây dựng đường bê tông xi măng 13.383 mét, so với tiêu chí xây dựng nông thôn mới xã đã đạt các tiêu chí cứng hóa đường giao thông nông thôn trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tổng khối lượng đào đắp đất cấp phối 13.000 m3, đắp và duy tu đường 900 triệu đồng; có 140 hộ gia đình hiến đất, tài sản để giải phóng mặt bằng (khoảng 3 tỷ đồng) xây dựng tuyến đường trục xã dài 2.364 mét.

Các hộ gia đình điển hình trong hiến đất, tài sản để giải phóng mặt bằng như: gia đình ông Trần Văn Tô, khu 1 đã hiến 150 mét đất ở và 60 mét tường rào với tổng giá trị đóng góp 125 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Hiến, khu 6 đã hiến 160 mét đất ở và 55 mét tường bao với tổng trị giá đóng góp 75 triệu đồng; gia đình ông Nguyễn Văn Lợi, khu 6 đã hiến 265 mét đất ở và 72 mét tường rào với tổng giá trị đóng góp 107 triệu đồng...

Nhìn chung, từ năm 2008 - 2013, đảng ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã Thượng Nông đã phối hợp chặt chẽ và tiến hành triển khai phong trào thi đua phát triển giao thông nông thôn sâu rộng tới toàn thể cán bộ, nhân dân trong toàn xã. Ban chỉ đạo phát triển giao thông nông thôn của xã đã có nhiều biện pháp huy động các nguồn vốn làm giao thông nông thôn, đặc biệt là huy động vốn làm đường bê tông xi măng. Công tác quản lý và sử dụng vốn giao thông nông thôn đảm bảo đúng mục đích và dân chủ, từ đó tạo niềm tin của nhân dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Hệ thống đường giao thông của Thượng Nông được bê tông hóa đường làng ngõ xóm

Hệ thống đường giao thông của Thượng Nông được bê tông hóa đường làng, ngõ xóm

Nói về kết quả trong phong trào xây dựng, phát triển giao thông nông thôn của xã Thượng Nông, ông Nguyễn Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thượng Nông chia sẻ, công tác tuyên truyền, vận động được xã đặc biệt coi trọng, nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân; xã đã chỉ đạo xây dựng mô hình điểm để tuyên truyền, vận động hiến đất, tài sản đề làm đường giao thông nông thôn; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gia đình có nhiều đóng góp để nhân rộng ra toàn xã.

Chủ tịch UBND xã Thượng Nông Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, thời gian tới, xã Thượng Nông tiếp tục tập trung công tác tuyên truyền , vận động để người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng hệ thống giao thông nông thôn; phân đấu 100% đường giao thông trục xã, 75% đường giao thông trục thôn, 65% đường thôn xóm và 60% đường giao thông trục chính nội đồng được cứng hóa; đồng thời thường xuyên duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông đảm bảo các tuyến đường dân sinh đi lại thuận tiện.

Với những thành tích đã đạt được, nhân dân và cán bộ xã Thượng Nông đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải năm 2008, 2012; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ năm 2010, 2012 vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển giao thông nông thôn; đặc biệt mới đây, tại Hội nghị sơ kết 5 năm (2008 - 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải, xã Thượng Nông đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển Giao thông nông thôn - miền núi từ 2008 - 2013.

theo mt.gov.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản