banner tạm

Cập nhật lúc : 3:43 PM, 14/11/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tháng 12 bàn giao mặt bằng sạch

Tiểu dự án 2 đoạn Dốc Xây - TP Thanh Hóa có chiều dài 11km đi qua địa bàn huyện Hoằng Hóa và TP Thanh Hóa. 
Tháng 12 bàn giao mặt bằng sạch - ảnh 1

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, ngay sau khi chủ đầu tư là Sở GTVT Thanh Hóa cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB), tháng 8/2013, các địa phương triển khai xác định diện tích đất nông nghiệp, công trình công cộng và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng hiểu lợi ích lâu dài của việc đầu tư xây dựng dự án, chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước. 

Hội đồng GPMB các địa phương thực hiện kiểm kê, áp giá và công khai bồi thường đến các hộ dân theo quy định. Đến nay, huyện Hoằng Hóa đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án được 4,9km, TP Thanh Hóa bàn giao 1,2km. Hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, phấn đấu tháng 12/2013 bàn giao xong cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.

Tháng 12 bàn giao mặt bằng sạch - ảnh 2

Để bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, ngay sau khi chủ đầu tư là Sở GTVT Thanh Hóa cắm mốc giải phóng mặt bằng (GPMB), tháng 8/2013, các địa phương triển khai xác định diện tích đất nông nghiệp, công trình công cộng và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các hộ dân bị ảnh hưởng hiểu lợi ích lâu dài của việc đầu tư xây dựng dự án, chính sách bồi thường GPMB của Nhà nước. 

Hội đồng GPMB các địa phương thực hiện kiểm kê, áp giá và công khai bồi thường đến các hộ dân theo quy định. Đến nay, huyện Hoằng Hóa đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án được 4,9km, TP Thanh Hóa bàn giao 1,2km. Hiện các địa phương đang tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, phấn đấu tháng 12/2013 bàn giao xong cho chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng kế hoạch.
 

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản