banner tạm

Cập nhật lúc : 1:48 PM, 01/04/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thanh Hóa tăng cường đảm bảo ATGT nông thôn

Theo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, Ban đang triển khai một số giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn nông thôn của tỉnh nhằm kéo giảm các tiêu chí về TNGT.

Năm 2013, TNGT khu vực nông thôn tại Thanh Hóa chiếm đến 6,5% số vụ; hai tháng đầu năm 2014 chiếm 24% số vụ gây thiệt hại đáng kể về người và tài sản.

Nguyên nhân trước hết là do hiểu biết pháp luật về TTATGT của người dân khu vực nông thôn còn hạn chế, tỷ lệ người vi phạm TTATGT vẫn còn ở mức cao, nhất là người điều khiển mô tô, xe máy; ttường GTNT mặc dù được cải tạo mở rộng, nâng cấp, bê tông hóa nhưng còn thiếu hệ thống biển báo và thiết bị bảo đảm ATGT; tầm nhìn tại các điểm giao cắt bị che khuất bởi nhà cửa, cây trồng trong khi trách nhiệm của một số lãnh đạo, chính quyền địa phương chưa chưa huy động, duy trì được các lực lượng bảo đảm TTATGT khu vực nông thôn.

Lực lượng Công an huyện và Công an xã sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo ATGT nông thôn
Lực lượng Công an huyện và Công an xã sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo ATGT nông thôn

Nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đảm bảo trật tự ATGT khu vực nông thôn; nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật TTATGT của người dân khu vực nông thôn khi tham gia giao thông; giảm TNGT khu vực nông thônì, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đưa ra một số các biện pháp trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân khu vực nông thôn tự giác chấp hành pháp luật TTATGT.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường các biện pháp quản lý, bảo đảm an toàn phương tiện và nâng cao kỹ năng điều khiển phương tiện, biện pháp phòng tránh tai nạn đối với người tham gia giao thông ở khu vực nông thôn. Huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông nông thôn; lắp đặt biển báo, tổ chức giao thông và các điều kiện bảo đảm an toàn đường giao thông nông thôn.

Do tính chất đặc thù ở từng vùng miền nông thôn nên lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cần chỉ đạo các lực lượng Công an huyện và Công an xã tham gia đảm trật tự ATGT khu vực nông thôn. Mặt khác các Sở, ban ngành, chính quyền địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cần đôn đốc thực hiện nghiêm nhiệm vụ đã được giao để góp phần kéo giảm các tiều chí về TNGT.
Theo giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản