banner tạm

Cập nhật lúc : 3:43 PM, 06/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thanh Hóa: Thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông

Theo Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa, năm 2013 toàn tỉnh thành lập 128 đội thanh niên tình nguyện tham gia làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng đảm bảo TTATGT tại các ngã tư, bến đò ngang, điểm giao cắt đường bộ, đường sắt và nơi đông người tham gia giao thông; 
Thanh Hóa: Thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông - ảnh 1

Củng cố kiện toàn 7 mô hình và thành lập mới 3 mô hình cổng trường thanh niên tự quản về ATGT; Kiện toàn 2 mô hình đội TNTN về bến đò ngang an toàn. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã huy động được lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của các địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo TTATGT trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1.Thanh Hóa: Thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông - ảnh 2

Củng cố kiện toàn 7 mô hình và thành lập mới 3 mô hình cổng trường thanh niên tự quản về ATGT; Kiện toàn 2 mô hình đội TNTN về bến đò ngang an toàn. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã huy động được lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của các địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo TTATGT trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1.
 
Thanh Hóa: Thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông - ảnh 3

Củng cố kiện toàn 7 mô hình và thành lập mới 3 mô hình cổng trường thanh niên tự quản về ATGT; Kiện toàn 2 mô hình đội TNTN về bến đò ngang an toàn. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã huy động được lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của các địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo TTATGT trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1.
 
Thanh Hóa: Thanh niên xung kích hướng dẫn giao thông - ảnh 4

Củng cố kiện toàn 7 mô hình và thành lập mới 3 mô hình cổng trường thanh niên tự quản về ATGT; Kiện toàn 2 mô hình đội TNTN về bến đò ngang an toàn. Đặc biệt, Ban ATGT tỉnh đã huy động được lực lượng thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích của các địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia đảm bảo TTATGT trong thời điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án nâng cấp, mở rộng tuyến QL1.
 
atgt.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản