banner tạm

Cập nhật lúc : 11:38 AM, 29/01/2014

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông vùng dân tộc và miền núi

Nội dung này được nêu tại Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014.
Tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông vùng dân tộc và miền núi - ảnh 1
Ảnh minh họa

Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành, địa phương, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc; thực hiện đoàn kết, bình đẳng, tương trợ giúp đỡ nhau của các dân tộc anh em để cùng phát triển; củng cố và tăng cường niềm tin của đồng bào dân tộc với Đảng, Nhà nước và tạo sự ổn định chính trị, xã hội. 

Phải xác định công tác dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp phải nâng cao trách nhiệm và tăng cường quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc; kịp thời rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách dân tộc; thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đối với công tác dân tộc. Ưu tiên tìm nguồn lực nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách đã ban hành; giúp giảm nghèo nhanh và cải thiện đời sống đồng bào dân tộc.

 

Ưu tiên giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc

Để giải quyết đất sản xuất cho đồng bào, Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các công ty nông, lâm nghiệp hoàn thành việc rà soát hiện trạng và lập quy hoạch sử dụng đất phù hợp phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đảm bảo hiệu quả; phần diện tích đất không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả, được giao lại cho các địa phương sử dụng theo quy hoạch và kế hoạch của địa phương, trong đó ưu tiên giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Giúp đồng bào tiếp cận vốn và xây dựng các mô hình chăn nuôi đại gia súc. Tiếp tục ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại các vùng dân tộc và miền núi, vùng sâu, vùng xa.

 

Bên cạnh đó, các bộ, ngành phối hợp với các địa phương rà soát lại các chính sách hỗ trợ về nhà ở, điện, nước sinh hoạt, bảo hiểm xã hội, hỗ trợ cho học sinh các trường nội trú, bán trú và các chính sách khác về giáo dục, đào tạo, dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; kiến nghị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế vùng dân tộc và miền núi. Ngành Giáo dục cần nghiên cứu mô hình các trường phổ thông học chung giữa con em các dân tộc trên địa bàn để tạo môi trường giao lưu, đoàn kết, giúp đỡ nhau của các em; đồng thời quan tâm đầu tư ký túc xá cho học sinh dân tộc thiểu số nội trú.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện có kết quả và hiệu quả cao Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội 4 dân tộc Mảng, La Hủ, Cống, Cờ Lao. Đối với một số dân tộc rất ít người khác có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, cần rà soát để lập đề án riêng, có cơ chế, chính sách hỗ trợ đặc thù, giúp đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Theo baodientu.chinhphu.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản