banner tạm

Cập nhật lúc : 11:17 AM, 26/10/2013

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Triệt để tiết kiệm chi phí khi lựa chọn giải pháp thiết kế cầu

Ngày 25/10, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Văn bản 11479/BGTVT-CQLXD đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị chức năng trong ngành GTVT, các nhà đầu tư BOT, BT lựa chọn giải pháp thiết kế cầu khi thực hiện đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên phạm vi cả nước.


Cầu Ràm trên QL 37

Chọn giải pháp tối ưu,triệt để tiết kiệm trong thiết kế cầu trên các tuyến QL đang được

nâng cấp

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố đầu tư nâng cấp, mở rộng như: QL1A, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, QL70,… Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, việc lựa chọn phương án thiết kế mở rộng, nâng cấp các cầu cũ nhằm đảm bảo ATGT và phù hợp với tình hình thực tế là rất cần thiết. Liên quan đến điều này, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA, các đơn vị thiết kế trong quá trình triển khai các dự án, việc lựa chọn phương án phá bỏ cầu cũ phải được Hội đồng do Bộ GTVT thành lập (đối với quốc lộ), Hội đồng do UBND các tỉnh thành lập (đối với tỉnh lộ) kiểm tra, cho phép mới được phá bỏ. Trường hợp các cầu cũ vẫn có khả năng sửa chữa để duy trì khai thác thì lựa chọn phương án giữ nguyên cầu cũ, sửa chữa để tiếp tục khai thác.

Trong quá trình thiết kế các công trình cầu trên tuyến, chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo tư vấn thiết kế lưu ý không được lạm dụng sử dụng móng cọc khoan nhồi để xử lý móng mố, trụ, làm tăng kinh phí xây dựng. Chỉ sử dụng móng cọc khoan nhồi trong điều kiện gần khu dân cư hoặc các công trình quan trọng khác.

Khi phải xây dựng cầu mới, chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo tư vấn thiết kế lưu ý trong trường hợp không cần thiết thì không được lạm dụng sử dụng dầm hộp đúc hẫng, dầm bản rỗng đúc tại chỗ, các kết cấu dầm có chi phí lớn,… làm tăng kinh phí đầu tư không cần thiết. Chỉ sử dụng các kết cấu dầm giản đơn phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng được phân công theo dõi dự án khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban QLDA, nhà đầu tư, tư vấn thiết kế nghiêm túc thực hiện các vấn đề trên, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.Cầu Ràm trên QL 37

Chọn giải pháp tối ưu,  triệt để tiết kiệm trong thiết kế cầu trên các tuyến QL đang được

nâng cấp 

Theo Bộ GTVT, trong thời gian qua, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đã được Bộ GTVT, UBND các tỉnh, thành phố đầu tư nâng cấp, mở rộng như: QL1A, đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên, QL70,… Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, việc lựa chọn phương án thiết kế mở rộng, nâng cấp các cầu cũ nhằm đảm bảo ATGT và phù hợp với tình hình thực tế là rất cần thiết. Liên quan đến điều này, Bộ GTVT yêu cầu các chủ đầu tư, ban QLDA, các đơn vị thiết kế trong quá trình triển khai các dự án, việc lựa chọn phương án phá bỏ cầu cũ phải được Hội đồng do Bộ GTVT thành lập (đối với quốc lộ), Hội đồng do UBND các tỉnh thành lập (đối với tỉnh lộ) kiểm tra, cho phép mới được phá bỏ. Trường hợp các cầu cũ vẫn có khả năng sửa chữa để duy trì khai thác thì lựa chọn phương án giữ nguyên cầu cũ, sửa chữa để tiếp tục khai thác.

Trong quá trình thiết kế các công trình cầu trên tuyến, chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo tư vấn thiết kế lưu ý không được lạm dụng sử dụng móng cọc khoan nhồi để xử lý móng mố, trụ, làm tăng kinh phí xây dựng. Chỉ sử dụng móng cọc khoan nhồi trong điều kiện gần khu dân cư hoặc các công trình quan trọng khác.

Khi phải xây dựng cầu mới, chủ đầu tư, ban QLDA chỉ đạo tư vấn thiết kế lưu ý trong trường hợp không cần thiết thì không được lạm dụng sử dụng dầm hộp đúc hẫng, dầm bản rỗng đúc tại chỗ, các kết cấu dầm có chi phí lớn,… làm tăng kinh phí đầu tư không cần thiết. Chỉ sử dụng các kết cấu dầm giản đơn phù hợp với quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng được phân công theo dõi dự án khẩn trương chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư, ban QLDA, nhà đầu tư, tư vấn thiết kế nghiêm túc thực hiện các vấn đề trên, đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.


giaothongvantai.com.vn

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản