banner tạm

Tin mới nhất

Lực lượng Thanh tra Giao thông truy đuổi xe Ben chở quá tải bỏ chạy

Lực lượng Thanh tra Giao thông truy đuổi xe Ben chở quá tải bỏ chạy

 Hành động chống đối người thi hành công vụ gây nguy hiểm cần được xử lý nghiêm.

Cơ hội làm việc tại Dự án do Chính phủ Úc tài trợ - Aus4Transport Office - 44B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi.

Cơ hội làm việc tại Dự án do Chính phủ Úc tài trợ - Aus4Transport Office - 44B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi.
1 vị trí Trưởng nhóm hoạt động quốc gia kiêm Chuyên gia kiểm soát tải trọng trục.
1 vị trí Trưởng nhóm kiêm Chuyên gia An toàn Đường bộ.
Truy cập đường link để biết tiêu chuẩn ứng viên: https://drive.google.com/.../1drWYykZKVI9qShH4LUFOYf...

Tin tiêu điểm

Lực lượng Thanh tra Giao thông truy đuổi xe Ben chở quá tải bỏ chạy

 Hành động chống đối người thi hành công vụ gây nguy hiểm cần được xử lý nghiêm.

Cơ hội làm việc tại Dự án do Chính phủ Úc tài trợ - Aus4Transport Office - 44B Ly Thuong Kiet Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi.

1 vị trí Trưởng nhóm hoạt động quốc gia kiêm Chuyên gia kiểm soát tải trọng trục.
1 vị trí Trưởng nhóm kiêm Chuyên gia An toàn Đường bộ.
Truy cập đường link để biết tiêu chuẩn ứng viên: https://drive.google.com/.../1drWYykZKVI9qShH4LUFOYf...