Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 506/KH-UBATGTQG của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia ngày 29/12/2022 về Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia xây dựng Kế hoạch tổ chức giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023.
Mục đích, yêu cầu:
1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật trật tự, an toàn giao thông phòng tránh tai nạn giao thông góp phần thực hiện mục tiêu giảm từ 5-10% tai nạn giao thông năm 2023.
2. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.
3. Tôn vinh các lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông.
4. Đảm bảo công tác tổ chức giải thưởng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục tiêu và tuân thủ các quy định hiện hành
Tổ chức Lễ trao giải “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023
– Thời gian: Dự kiến 01 ngày trong tháng 12 năm 2023.
– Địa điểm: Thành phố Hà Nội.
– Hình thức tổ chức: Lễ trao giải được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.
I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG
1. Cá nhân: Lái xe thuộc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và xe buýt thành phố.
2. Tập thể: Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô và xe buýt thành phố.
II. TIÊU CHÍ XÉT THƯỞNG GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG
1. Giải thưởng Vô Lăng Vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho cá nhân
1.1. Giải thưởng Vô Lăng Vàng
– Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023 (năm xét thưởng 2023 tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2023).
– Không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022).
– Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2023.
– Số Km an toàn tối thiểu trong năm 2023:
+ Đối với vận tải hành khách: 20.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
+ Đối với vận tải hàng hóa: 30.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
+ Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt chạy trong các tuyến đường nội thị: 15.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
1.2. Giải Văn hóa giao thông
– Không gây tai nạn giao thông trong năm xét thưởng 2023 (năm xét thưởng tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 15/10/2023).
– Không gây tai nạn giao thông từ nghiêm trọng trở lên (trong 3 năm: 2020, 2021, 2022).
– Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm hành chính dưới bất kì hình thức nào trong năm 2023.
– Số Km an toàn tối thiểu trong năm 2023: 15.000 km (Km an toàn được trích xuất từ hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của đơn vị, có kết quả trích xuất dữ liệu kèm theo).
– Có nghĩa cử, hành động cao đẹp, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt…), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.
2. Giải thưởng Vô lăng vàng và giải Văn hóa giao thông dành cho tập thể đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô (Đơn vị)
2.1. Giải thưởng Vô lăng vàng
– Số lượng xe của đơn vị: ít nhất là 20 xe.
– 50% lái xe của đơn vị được ký hợp đồng từ 01 năm trở lên, 100% lái xe được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.
– Trong năm 2023, đơn vị không có xe gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trở lên.
– 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình.
– Trong đơn vị có bộ phận theo dõi công tác ATGT theo quy định, thường xuyên kiểm tra giám sát hành trình của người lái xe khi người lái xe làm nhiệm vụ (Hồ sơ gửi kèm theo gồm: báo cáo năm 2023 về kết quả theo dõi và xử lý lái xe của đơn vị vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT của đơn vị kèm theo báo cáo thống kê các vi phạm về thời gian lái xe liên tục, vi phạm tốc độ được trích xuất
từ hệ thống dữ liệu của đơn vị); thực hiện các nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị (khi ở đơn vị hoặc làm việc độc lập).
– Trong năm 2023, đơn vị không có xe bị xử phạt do vi phạm về chở quá tải trọng, chở quá số lượng hành khách; số lượng phương tiện bị Sở GTVT xử lý thu hồi phù hiệu phải dưới 20% trên tổng số phương tiện của đơn vị.
2.2. Giải Văn hóa giao thông
– Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay bảo đảm trật tự ATGT, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lái xe, thực hiện đúng chế độ đóng bảo hiểm theo quy định cho người lao động, quan tâm tạo điều kiện làm việc tốt cho lái xe, bảo đảm các chế độ chính sách với người lao động, tham gia đầy đủ bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
– Là đơn vị tích cực tham gia, hỗ trợ các hoạt động xã hội chung tay vì an toàn giao thông tại địa phương.
– Là đơn vị vận tải tích cực chuyển đổi sang phương tiện “xanh”; góp phần giảm thiểu khí thải tác động đến môi trường từ việc từng bước chuyển đổi các phương tiện giao thông sử dụng động cơ đốt trong với nhiên liệu xăng, dầu sang sử dụng động cơ công nghệ mới, nhiên liệu thân thiện với môi trường.
III. HỒ SƠ XÉT GIẢI THƯỞNG VÔ LĂNG VÀNG NĂM 2023
1. Nội dung hồ sơ
Mỗi đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, chỉ gửi tối đa 05 Hồ sơ xét giải thưởng Vô lăng vàng là những lái xe có thành tích xuất sắc nhất của đơn vị
IV. CÁCH THỨC VÀ QUY TRÌNH XÉT THƯỞNG
1. Giải thưởng Vô lăng vàng
Hồ sơ tham gia xét thưởng được Hội đồng bình xét đánh giá căn cứ vào các tiêu chí dành cho cá nhân và tập thể theo quy định tại Thể lệ. Hội đồng bình xét sẽ xác minh ngẫu nhiên một số hồ sơ của cá nhân, tập thể về các điều kiện tham dự giải ghi trong hồ sơ xét thưởng: Số km, bộ phận quản lý ATGT, thiết bị giám sát hành trình…, trên cơ sở đó Hội đồng bình xét sẽ chọn ra những cá nhân
và tập thể đạt giải.
2. Giải Văn hóa giao thông
Lái xe chuyên nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh vận tải đã tích cực tham gia, tổ chức các hoạt động xã hội. Có nghĩa cử, hành động cao đẹp, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp (tham gia cứu nạn người bị tai nạn giao thông, giúp đỡ hành khách trong trường hợp đặc biệt…), có uy tín và sức lan tỏa trong đội ngũ lái xe, gương mẫu và tích cực tuyên truyền vận động đồng nghiệp, người thân, cộng đồng chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông, tích cực chuyển đổi sang phương tiện “xanh”; góp phần giảm thiểu khí thải tác động đến môi trường; căn cứ các tiêu chí và xác minh của các cơ quan liên quan tại địa phương, Hội đồng bình xét sẽ xem xét, lựa chọn các lái xe và doanh nghiệp đạt giải Văn hóa giao thông.
V. GIẢI THƯỞNG
1. Cơ cấu giải thưởng Vô Lăng Vàng năm 2023 cá nhân và tập thể
– Ban Tổ chức trao 50 giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các cá nhân đạt giải gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.
– Ban Tổ chức trao 20 giải thưởng “Vô lăng vàng” cho các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đạt giải gồm tiền mặt, cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.
2. Cơ cấu giải Văn hóa giao thông cá nhân và doanh nghiệp
– Ban Tổ chức trao 10 giải Văn hóa giao thông cho cá nhân và doanh nghiệp bao gồm tiền mặt và Giấy chứng nhận của Ủy ban ATGT Quốc gia.
Căn cứ tình hình thực tế khi xét giải, số lượng giải thưởng dành cho
doanh nghiệp và cá nhân có thể thay đổi; việc thay đổi số lượng giải thưởng do Hội đồng bình xét quyết định.
3. Giá trị giải thưởng bằng tiền mặt
– Giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho cá nhân: 5.000.000 đồng/giải (bằng chữ: năm triệu đồng/giải).
– Giải thưởng “Vô lăng vàng” dành cho doanh nghiệp: 10.000.000
đồng/giải (bằng chữ: mười triệu đồng/giải).
– Giải Văn hóa giao thông: 3.000.000 đồng/giải (bằng chữ: ba triệu
đồng/giải).
VI. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THAM GIA GIẢI
1. Ứng cử
Lái xe chuyên nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh vận tải tự ứng cử, gửi hồ sơ xét thưởng theo quy định tại Thể lệ Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023.
2. Đề cử
Căn cứ vào tiêu chí quy định tại Thể lệ, các cá nhân, tổ chức, cơ quan truyền thông báo chí trên cả nước có thể phản ánh, giới thiệu và đề cử danh hiệu “Vô lăng vàng” cho lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải.
Trong tất cả các trường hợp (ứng cử/đề cử/giới thiệu), các lái xe trên cả nước và các đơn vị kinh doanh vận tải cần lập hồ sơ theo hướng dẫn tại Thể lệ về Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đúng thời gian quy định.
Thông tin chi tiết và câu hỏi liên quan đến Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 đề nghị liên hệ về ông Lê Việt Hoàng, chuyên viên Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, sđt: 0932418888 hoặc Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ đã xác nhận gửi về địa chỉ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Tòa nhà Cục Đường bộ Việt Nam, D20 Tôn Thất Thuyết, KĐT mới, Cầu Giấy, Hà Nội; Đề nghị các đơn vị gửi bản mềm (file Word) tóm tắt thành tích theo quy định tại Thể lệ qua địa chỉ email:vlvquocgia@gmail.com.

Tin tức

Tin tức

Cách nào ngăn tai nạn giao thông vào ban đêm?

Theo Cục Cảnh sát giao thông, đa số các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm tối đến rạng sáng. Khung giờ “đen” Khoảng 4h15 sáng 30/11 trên tuyến QL48, đoạn qua xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ va chạm giao thông giữa …

TNGT tăng nóng, Hải Phòng đối thoại trực tuyến tìm giải pháp

Trước thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn gia tăng, đại diện Ban An toàn giao thông TP Hải Phòng vừa có cuộc đối thoại trực tuyến để tìm kiếm giải pháp. Đi tìm nguyên nhân  Đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn thời gian …

Ẩn họa tai nạn trên cao tốc TP. HCM – Trung Lương

Sau hơn bốn năm dừng thu phí, lượng xe cộ lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương tăng khoảng 30%. Điều này khiến giao thông trên tuyến phức tạp, tiềm ẩn các nguy cơ TNGT. Không người chốt chăn, xe máy vô tư vào cao tốc Theo thống kê, cao tốc TP.HCM – …

Cách nào ngăn tai nạn khi ô tô đổ đèo?

Theo các chuyên gia, đa số các vụ tai nạn xảy ra khi đổ đèo mà tài xế cho rằng xe bị mất phanh là do sử dụng phanh sai quy trình dẫn đến phanh mất tác dụng tạm thời. Liên tiếp tai nạn xe khách, xe tải khi đổ đèo Khoảng 12h30 ngày 16/9, …

Ám ảnh những vụ tai nạn khi “thần cồn” cầm lái

Dù nhiều tháng qua lực lượng CSGT TP. HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giam thông nhưng những vụ tai nạn chết người vẫn luôn tiềm ẩn, chực chờ. Những vụ TNGT do lái xe có nồng độ cồn thực sự là nỗi ám ảnh. Run rẩy khi kể lại …