Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 1 
Đưa "Nàng tiên cá" ra biển


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 2 
"Chổng vó lên trời"


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 3 
Jeep "miền nhiệt đới"


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 4 
Made in Viet Nam


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 5 
Xe có... đuôi


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 6 
Cách khắc phục rất thiếu thẩm mỹ


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 7 
Thử độ bền của băng dính


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 8 
Gương chiếu hậu tự chế


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 9 
Xe đạp có trang bị yên... tỏa nhiệt


Những bức ảnh hài hước về giao thông - ảnh 10 
Chó cũng đội mũ bảo hiểm