banner tạm

Cập nhật lúc : 4:56 PM, 10/09/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bắc Ninh: Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công các công trình xây dựng giao thông

 
Nhằm hoàn thành tốt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công, các dự án xây dựng công trình giao thông do Ban Quản lý dự án (QLDA) Xây dựng giao thông (Sở GTVT tỉnh) làm chủ đầu tư đang được các nhà thầu khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa giải ngân nguồn vốn vừa đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Bắc Ninh: Nỗ lực giải ngân vốn đầu tư công các công trình xây dựng giao thông - ảnh 1

Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng,
giải ngân vốn đầu tư công.

Năm 2020, Ban QLDA Xây dựng giao thông Bắc Ninh được giao 505 tỷ đồng (340 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và 165 tỷ đồng từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương), bố trí cho 15 dự án đang thi công, 2 dự án khởi công mới và 1 dự án hoàn thành chưa quyết toán. Đơn vị tập trung chỉ đạo các dự án đẩy nhanh tiến độ thi công; yêu cầu các nhà thầu hoàn thành khối lượng đến đâu thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán đến đó. Nhiều dự án có tiến độ giải ngân vốn đầu tư đạt cao.

Có thể kể đến Dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 287 (QL18-QL38) được bố trí 16 tỷ đồng nguồn vốn, tính đến thời điểm này, các nhà thầu giải ngân được 15,813 tỷ đồng, đạt 98,8%. Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 284 đoạn Lãng Ngâm (Gia Bình)-Thứa (Lương Tài) cũng được bố trí 16 tỷ đồng kế hoạch vốn. Do tập trung thi công, làm đến đâu triển khai nghiệm thu thanh quyết toán đến đấy nên dự án giải ngân được 15,565 tỷ đồng (đạt 97,3%). Hay như dự án ĐTXD, cải tạo nâng cấp Đường tỉnh 278 (đoạn từ QL18 đến đê sông Cầu) đến nay cũng giải ngân 19,08/19,547 tỷ đồng nguồn vốn được phân bổ, đạt 97,6%...

Tuy nhiên, cùng với các dự án do Ban QLDA Xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư có tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả cao vẫn còn không ít các dự án có tốc độ giải ngân vốn chậm, cần sự đôn đốc của chủ đầu tư, tích cực thi công của các nhà thầu và cả việc phối hợp giải phóng mặt bằng của các địa phương. Có thể kể đến Dự án ĐTXD Đường tỉnh 278 (đoạn QL38-QL18), năm 2020 được giao hơn 35,45 tỷ đồng kế hoạch vốn (trong đó có 10,45 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và 25 tỷ đồng từ nguồn vốn bổ sung có mục tiêu). Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng tại khá nhiều vị trí, đến nay dự án mới giải ngân được 0,2%, còn một lượng vốn lớn cần sử dụng. Tương tự, Dự án ĐTXD cầu Đồng Xép 2 vượt QL1 nối thị xã Từ Sơn với huyện Tiên Du cũng mới giải ngân được 33,3% nguồn vốn; các dự án xây dựng đường dẫn phía Bắc, phía Nam cầu Phật Tích- Đại Đồng Thành cũng mới chỉ giải ngân được 28,2% và 35%...

Thống kê đến hết tháng 8/2020, tổng khối lượng vốn của các dự án do Ban QLDA XDGT tỉnh làm chủ đầu tư mới giải ngân được gần 260,74 tỷ đồng, đạt hơn 51,63%. Theo lãnh đạo Ban, tốc độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công từ đầu năm đến nay đạt thấp do ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, điều kiện thời tiết, công tác phối hợp giải phóng mặt bằng của các địa phương… Để công tác giải ngân nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trong năm đạt kết quả cao, thời gian tới, đơn vị chỉ đạo các nhà thầu tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán, giải ngân các dự án. Trong đó, chú trọng các dự án: cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành; giai đoạn I dự án đầu tư xây dựng cải tạo nâng cấp TL 278 (đoạn từ QL18 - QL38), giai đoạn II đang tổ chức lựa chọn nhà thầu, dự kiến trong tháng 9/2020 sẽ hoàn thành công tác đấu thầu và giải ngân nguồn vốn được phân bổ.

Đơn vị tập trung rà soát, đánh giá, phân loại từng dự án để có biện pháp chỉ đạo cụ thể. Đối với các dự án, công trình chuyển tiếp cần hoàn tất thủ tục nghiệm thu để giải ngân nguồn vốn được phân bổ. Với các dự án được phân bổ vốn khởi công mới phải nhanh chóng hoàn tất các thủ tục đầu tư liên quan, sớm khởi công, chú trọng nâng cao chất lượng công tác đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có chất lượng thực hiện công trình. Phối hợp tích cực UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung bồi thường, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đáp ứng tiến độ dự án. Trong quá trình triển khai các dự án, chủ đầu tư tăng cường theo dõi, giám sát quá trình thực hiện; rà soát, kiên quyết điều chuyển nguồn vốn đầu tư công từ các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các dự án có khả năng hoàn thành, giải ngân cao, nhu cầu vốn lớn, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương…

Báo Bắc Ninh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản