banner tạm

Cập nhật lúc : 3:16 PM, 12/11/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Bình Định: Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa

 
Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa; tại Công văn số 7494/UBND-KT ngày 9/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này.

Bình Định: Thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa - ảnh 1

Ảnh minh họa

UBND tỉnh Bình Định giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vận tải thủy nội địa kiểm soát tải trọng, thuyền viên, người lái phương tiện để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa. Kiểm tra, rà soát, xử lý và đình chỉ hoạt động các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, nhằm giảm thiểu nguy cơ gây mất trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa đến các địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư hạ tầng đường thủy nội địa báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh để thực hiện xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa; Cân đối nhu cầu vốn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét bố trí vốn ngân sách hàng năm cho việc đầu tư cải tạo và nâng cấp các bến thủy nội địa; Tạo điều kiện cung cấp thông tin và xúc tiến các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính đầu tư vào cảng, bến thủy nội địa.

Sở Xây dựng phối hợp với Sở Giao thông vận tải trong việc triển khai đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đồng bộ với công trình hạ tầng các khu bến đường thủy nội địa; thực hiện quản lý nhà nước chuyên ngành các công trình liên quan đến đường thủy nội địa để bảo đảm kỹ thuật chất lượng, mỹ quan đô thị.

Sở Tài chính báo cáo, đề xuất cho UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí theo phân cấp ngân sách để thực hiện đầu tư xây dựng, nâng cấp các bến thủy nội địa phục vụ dân sinh.

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các tổ chức thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất hàng năm với UBND các huyện, thị xã, thành phố; giải quyết kịp thời hồ sơ xin giao đất để phục vụ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông đường thủy nội địa; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý và bảo vệ môi trường tại các khu bến thủy nội địa. 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp kiểm soát, xử lý không để các bến này hoạt động trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Văn bản số 3421/UBND-KT ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư xây dựng 06 cầu tàu tại các bến thủy nội địa phục vụ dân sinh tại các địa phương có hoạt động giao thông đường thủy nội địa. Tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện đầu tư xây dựng bến thủy nội địa.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Bình Định

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản