banner tạm

Cập nhật lúc : 9:52 AM, 31/08/2018

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Ninh Bình: Cán bộ, công chức, viên chức không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình có công văn yêu cầu các bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử dụng rượu bia trong giờ làm việc và khi lái xe.
 

Trong thời gian qua, đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chấp nhận tốt quy định của nhà nước về không uống rượu bia trong giờ hành chính các cấp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, còn một số cán bộ, công chức, người lao động thực hiện chưa nghiêm túc, vẫn uống rượu, bia trước, trong giờ làm việc, bữa trưa của ngày làm việc là lái xe ngay sau khi uống rượu, bia; việc làm đố không chỉ làm xấu hình ảnh, uy tín của người cán bộ, công chức, mà còn làm giảm chất lượng, hiệu quả công việc của cơ quan, đon vị, gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Ở một số đơn vị thủ trưởng cơ quan chưa quan tâm đúng mức, chưa xử lý nghiêm khắc những người vi phạm.

Để khắc phục tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc tại các cơ quan, đơn vị trên địa vàn tỉnh; đồng thời, thực hiện Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2018, Ủy ban nhân dân tình chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan đóng trên địa bản tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố:

a. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2-16 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Văn bản số 298/UBND-VP5 ngày 14/10/2013 của UBND tỉnh; trong đó yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người làm trong cơ quan, đơn vị mình tuyệt đối không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, các bữa trưa của ngày làm việc và không uống rượu bia khi lái xe. Không sử dụng rượu ngoại trong các buổi tổng kết, liên hoan, tiếp khách,…

b. Bổ sung vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, các bữa trưa của ngày làm việc và không uống rượu bia khi lái xe.

c. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định không uống rượu bia theo Chỉ thị này và các quy định của pháp luật.

d. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm các quy định trên.

2. Sở Nội vụ:

a. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên, đột xuất trên phạm vi toàn tỉnh việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, các bữa trưa của ngày làm việc, ngày trực và khi lái xe.

b. Kiến nghị cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp hành nghiêm các quy định về uống rượu bia trong giờ làm việc và uống rượu bia khi lái xe.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điểu khiển phương tiện giao thông cơ giới. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia vafd dồ uống có cồn khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi nhập lậu, kinh doanh sản phậm rượu, bia và đồ uống có cồn không đúng quy định.

4. Báo Ninh Bình, Đài phát thanh và truyền hình Ninh Bình và các cơ quan truyền thông, báo chí các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưatin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung và tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này cùng các quy định khác có liên quan; về chính sách pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác đối với ức khỏe và xã hội, trật tự an toàn giao thông; có phóng sự chuyên đề về vấn đề này.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản