banner tạm

Cập nhật lúc : 5:18 PM, 13/10/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Quảng Ngãi: Tăng cường phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm

(UBATGTQG)- UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các Sở, Ban, ngành trên địa bàn tỉnh phải nâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm xe cơ giới.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm cần chấn chỉnh lại hoạt động của đơn vị mình, thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác đăng kiểm, tổ chức hoạt động đăng kiểm phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, kỉ luật, kỉ cương. Giám sát chặt chẽ hoạt động hằng ngày của đơn vị, cương quyết chống các hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác đăng kiểm.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm định phải đảm báo tiêu chuẩn và từng bước hiện đại, đội ngũ cán bộ, đăng kiểm viên phải đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao và đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phải tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ, lề lối làm việc cho đội ngũ Đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ. Đồng thời, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các đăng kiểm viên vi phạm phân công, chuyển đổi vị trí hợp lý Đăng kiểm viên nhằm ngằn ngừa các hành vi tiêu cực.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường giám sát chất lượng công tác đăng kiểm, đặc biệt là việc hậu kiểm các phương tiện mới hoàn thành kiểm định để kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Cần kiểm chứng, xác minh các phản ánh tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm và kịp thời xử lý những trường hợp cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ có dấu hiệu tiếp tay, dung túng, tiêu cực, nhũng nhiễu trong công tác kiểm định.

Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải, các đối tượng có hành vi tiếp tay cho chủ xe, lái xe thực hiện hành vi gian lận để lọt qua các khâu của kiểm định. Bên cạnh đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với những phương tiện không đủ chuẩn và tự ý thay đổi kết cấu giữa hai chu kỳ kiểm định.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về trật tự an toàn giao thông, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện và lái xe. Bên cạnh đó, thông báo đến các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng kiểm phương tiện, nói không với tiêu cực trong công tác kiểm định.

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu pháp luật về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông vận tải và phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Đài Phát thanh- Truyền hình và báo Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức và cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, các chủ phương tiện và lái xe nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và phòng chống các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh tuyên truyền, vận động các hội viên chấp hành nghiêm túc các quy định về đăng kiểm phương tiện, không tiếp tay và chủ động tố giác các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong công tác đăng kiểm.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản