banner tạm

Cập nhật lúc : 3:3 PM, 29/06/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Thanh Hóa: Tăng cường công tác kiểm soát, xử lý vi phạm

(UBATGTQG)- Nhằm góp phần bảo đảm trậ tự an toàn giao thông, Ban Thường vị Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện vận tại đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian qua, các cấp, các ngành, địa phương của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác kiểm soát, xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải đường bộ và đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần bảo vệ kết cấu hạ tầng và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn  tỉnh. Song, vẫn tồn tại tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, xe vi phạm kích thước thùng hàng, xe quá niên hạn sử dụng hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tập trung ở địa bàn các huyện: Thọ Xuân, Thạch Thành, Thiệu Hóa, Tĩnh Gia, Hoằng Hóa, Nông Cống, Như Thanh, thị xã Bỉm Sơn và thành phố Thanh Hóa…. nơi khai thác lâm sản, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, vùng nguyên liệu mía đường.

Nguyên nhân chủ yếu là do các ngành, các địa phương chưa vào cuộc một cách quyết liệt trong việc kiểm soát, xử lý xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, xe vi phạm kích thước thùng hàng, xe quá niên hạn sử dụng. Công tác phối hợp giữa các ngành và địa phương chưa chặt chẽ; chưa phân công nhiệm vụ cụ theer để chru động triển khai các phương án kiểm soát, xử lý. Ý thức chấp hành luật của lái xe, chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp vận tải, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dưng, khai thác khoán sản, đơn vị quản lý kho hàng, bến cảng chưa tốt; lực lượng thực thi nhiệm vụ còn mỏng, trang thiết bị, phương tiện còn thiếu…

Nhằm khắc phục tình trạng vi phạm vận tải đường bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đoàn thể, các ngành chức năng tăng cường lãnh đạo đối với công tác kiểm soát và xử lý phương tiện vi phạm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, tiếp tục quán triệt, triển khai Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương và chương trình hành động số 35-CTr/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng, xe vi phạm kích thước thùng hàng, xe quá niên hạn sử dụng hoạt động trên địa bàn theo phạm vi quản lý của ngành, địa phương, đơn vị mình; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đừng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, các ban, ngành chức năng liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý hoạt động vận tải, kiểm soát tải trọng xe nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chru xe, đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị sản xuấ hàng hóa, khai thác khoáng sản, sản xuấ vật liệu xây dựng, qaunr lý kho hàng, bến cảng; biểu dương, khen thưởng những việc làm tích cực; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm, tiêu cực; tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát, phát hiện, thông tin, tố giác các hành vi, góp phần ngăn chặn tình trạng xe chở hàng quá khổ, qáu tải trọng, xe vi phạm kích thước thùng hàng, xe quá niên hạn sử dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ban Cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện số 16/CĐ-TTg ngày 7.1.2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 12.12.2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường các giải pháp ngăn chặn tình trạng xe ô tô vận chuyển hàng quá khổ, quá tải trện địa bàn. Đầu tư trang thiết bị và giao trachsnhieemj cụ thể cho cơ quan, đơn vị xây dựng, triển khai tổ chức kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc xử lý vi phạm; kiên quyết xử lý triệt để các phương tiện chở quá tải, vi phạm kích thước thùng hàng; xử lý đúng quy định đối với xe quá niên hạn sử dụng đưa ra hoạt động. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, khai thác khoảng sản, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; tập trung quản lý đến chân hàng, nguồn hàng; chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thu hồi giấy phép kinh doanh, giấy phép khai thác đối với các đơn vị vi phạm nhiều lần.

Đối với công an tỉnh, Sở GTVT và các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo cấc lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm 24h/24h trong ngày; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc xử lý các trường hợp vi phạm, đảm bảo mục tiêu đến ngày 30.8.2015 phải xử lý triệt để xe vi phạm kích thước thùng hàng; đến ngày 30.8.2015 không còn xe hết niên hạn sử dụng lưu thông, cơ bản không còn xe chở quá tải trọng lưu hành trên các tuyến đường giao thông.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản