banner tạm

Cập nhật lúc : 9:37 AM, 28/06/2016

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tổng kết Dự án "Hỗ trợ các tỉnh trọng điểm triển khai kế hoạch hành động quốc gia trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em"

 
Ngày 27/6, tại TP Hạ Long, Ban ATGT tỉnh và đại diện Quỹ phòng chống thương vong Châu Á đã tổ chức lễ tổng kết Dự án “Hỗ trợ các tỉnh trọng điểm triển khai kế hoạch hành động quốc gia trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em”.
Quang cảnh buổi tổng kết
Quang cảnh buổi tổng kết

Dự án “Hỗ trợ các tỉnh trọng điểm triển khai kế hoạch hành động quốc gia trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” triển khai tại Quảng Ninh từ tháng 4/2015. Ngay sau khi triển khai Dự án, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban điều hành Dự án Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao kinh nghiệm và biện pháp xử lý vi phạm việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” cho lực lượng CSGT. Công tác tuyên truyền sâu rộng kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng, kết hợp với giám sát thường xuyên thông qua nhà trường đã mang lại kết quả tích cực, tạo hiệu ứng quan tâm của xã hội. Lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em. Theo đó, sau 1 năm thực hiện Dự án tính từ tháng 4/2015 đến 4/2016 lực lượng CSGT đã xử lý trên 18.000 trường hợp học sinh vi phạm không đội MBH khi điều khiển xe máy điện và ngồi sau xe mô tô. Phạt trên 1 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ đội MBH “Trọn nghĩa đồng bào -Ấm tình cha mẹ” Ban ATGT tỉnh đã phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ gần 4 nghìn MBH đạt chuẩn để trao tặng cho các em học sinh. Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khảo sát việc thực hiện đội MBH tại 20 trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh và ghi nhận 90% học sinh của các trường học đã chấp hành đội MBH theo quy định.

Tại lễ tổng kết, Ban ATGT tỉnh và đại diện Quỹ phòng chống thương vong Châu Á cũng đã thống nhất để việc đội MBH cho trẻ em tiếp tục đi vào nên nếp và chặt chẽ hơn thì công tác tuyên truyền, nhắc nhở phải tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó đẩy mạnh các chương trình phát động ủng hộ MBH cho trẻ em nghèo đặc biệt là ở vùng sâu xa kết hợp với việc nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh tự giác chấp hành Luật Giao thông để làm gương cho các em.


Quang cảnh buổi tổng kết

Dự án “Hỗ trợ các tỉnh trọng điểm triển khai kế hoạch hành động quốc gia trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” triển khai tại Quảng Ninh từ tháng 4/2015. Ngay sau khi triển khai Dự án, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban điều hành Dự án Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao kinh nghiệm và biện pháp xử lý vi phạm việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” cho lực lượng CSGT. Công tác tuyên truyền sâu rộng kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng, kết hợp với giám sát thường xuyên thông qua nhà trường đã mang lại kết quả tích cực, tạo hiệu ứng quan tâm của xã hội. Lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em. Theo đó, sau 1 năm thực hiện Dự án tính từ tháng 4/2015 đến 4/2016 lực lượng CSGT đã xử lý trên 18.000 trường hợp học sinh vi phạm không đội MBH khi điều khiển xe máy điện và ngồi sau xe mô tô. Phạt trên 1 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ đội MBH “Trọn nghĩa đồng bào -Ấm tình cha mẹ” Ban ATGT tỉnh đã phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ gần 4 nghìn MBH đạt chuẩn để trao tặng cho các em học sinh. Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khảo sát việc thực hiện đội MBH tại 20 trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh và ghi nhận 90% học sinh của các trường học đã chấp hành đội MBH theo quy định.

Tại lễ tổng kết, Ban ATGT tỉnh và đại diện Quỹ phòng chống thương vong Châu Á cũng đã thống nhất để việc đội MBH cho trẻ em tiếp tục đi vào nên nếp và chặt chẽ hơn thì công tác tuyên truyền, nhắc nhở phải tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó đẩy mạnh các chương trình phát động ủng hộ MBH cho trẻ em nghèo đặc biệt là ở vùng sâu xa kết hợp với việc nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh tự giác chấp hành Luật Giao thông để làm gương cho các em.

Quang cảnh buổi tổng kết

Dự án “Hỗ trợ các tỉnh trọng điểm triển khai kế hoạch hành động quốc gia trong việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” triển khai tại Quảng Ninh từ tháng 4/2015. Ngay sau khi triển khai Dự án, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Ban điều hành Dự án Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khóa “Tập huấn nâng cao kinh nghiệm và biện pháp xử lý vi phạm việc thực hiện quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em” cho lực lượng CSGT. Công tác tuyên truyền sâu rộng kịp thời, nhanh chóng, đúng đối tượng, kết hợp với giám sát thường xuyên thông qua nhà trường đã mang lại kết quả tích cực, tạo hiệu ứng quan tâm của xã hội. Lực lượng CSGT đã triển khai đồng bộ, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật về đội MBH cho trẻ em. Theo đó, sau 1 năm thực hiện Dự án tính từ tháng 4/2015 đến 4/2016 lực lượng CSGT đã xử lý trên 18.000 trường hợp học sinh vi phạm không đội MBH khi điều khiển xe máy điện và ngồi sau xe mô tô. Phạt trên 1 tỷ đồng.

Thực hiện Chương trình vận động hỗ trợ đội MBH “Trọn nghĩa đồng bào -Ấm tình cha mẹ” Ban ATGT tỉnh đã phát động kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ gần 4 nghìn MBH đạt chuẩn để trao tặng cho các em học sinh. Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong Châu Á tổ chức khảo sát việc thực hiện đội MBH tại 20 trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh và ghi nhận 90% học sinh của các trường học đã chấp hành đội MBH theo quy định.

Tại lễ tổng kết, Ban ATGT tỉnh và đại diện Quỹ phòng chống thương vong Châu Á cũng đã thống nhất để việc đội MBH cho trẻ em tiếp tục đi vào nên nếp và chặt chẽ hơn thì công tác tuyên truyền, nhắc nhở phải tiếp tục được duy trì. Bên cạnh đó đẩy mạnh các chương trình phát động ủng hộ MBH cho trẻ em nghèo đặc biệt là ở vùng sâu xa kết hợp với việc nâng cao ý thức cho phụ huynh học sinh tự giác chấp hành Luật Giao thông để làm gương cho các em.

Theo Duy Linh (Báo Quảng Ninh)

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản