banner tạm

Cập nhật lúc : 3:20 PM, 27/07/2015

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Mời viết tham luận Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2015

Hội nghị nhằm công bố, trao đổi thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực ATGT.
Mời viết tham luận Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2015 - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại "Hội nghị ATGTViệt Nam năm 2014"
(tháng 12/2014) - Ảnh: Xuân Đoàn 

Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có công văn gửi các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tố chức, cá nhân và các tổ chức quốc tế quan tâm tới lĩnh vực ATGT Việt Nam tham dự và viết tham luận Hội nghị ATGT Việt Nam năm 2015, dự kiến tổ chức vào tháng 11, tại Hà Nội.

Mục đích của Hội nghị nhằm công bố, trao đổi thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, các kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực ATGT và khả năng ứng dụng vào thực tế tại Việt Nam. Thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý nghiên cứu phân tích và đề xuất các giải pháp cụ thể trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT tại Việt Nam hiện tại và trong các năm tiếp theo. Gia tăng hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức nghiên cứu khoa học, các doanh nghiệp trong lĩnh vực ATGT.

Nội dung chính của Hội nghị bao gồm 8 chủ đề: Quản lý ATGT đường bộ; Hạ tầng và tổ chức giao thông đường bộ; Phương tiện giao thông đường bộ; Người tham gia giao thông; Ứng phó sau tai nạn giao thông; ATGT đường hàng không; ATGT đường thủy nội địa; Phiên Quốc tế với nội dung “Nghiên cứu xây dựng, quản lý khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về ATGT”.

Về thời gian: đăng ký bài tham luận và chủ đề tham gia trước ngày 10/8, gửi tóm tắt nội dung trước ngày 16/8, gửi bài tham luận đầy đủ trước ngày 25/9 và gửi bài trình chiếu slide trước ngày 30/9.
theo Báo giao thông

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản