banner tạm

Cập nhật lúc : 9:51 AM, 25/09/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Tình hình TTATGT giảm cả 3 tiêu chí trong tháng 9 năm 2020

 
Theo bao cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, Toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người.

I/ Tai nạn giao thông tháng 9/2020 (từ ngày 15/8/2020 đến 14/9/2020)

Toàn quốc xảy ra 1.184 vụ, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (giảm 11,9%), giảm 29 người chết (giảm 5,15%), giảm 150 người bị thương (giảm 14,53%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 696 vụ, làm chết 526 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (2,05%), giảm 28 người chết (-5,05%), giảm 14 người bị thương (-3,59%).

Đường sắt:

Xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (-50%), giảm 5 người chết (-55,56%), sô người bị thương không thay đổi (1/1).

- Đường thuỷ:

Xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (3/3), số người bị thương không thay đổi.

- Hàng hải:

Xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (1/1), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:

Xảy ra 476 vụ, làm bị thương nhẹ 505 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 170 vụ (giảm 26,32%), giảm 136 người bị thương nhẹ (giảm 21,22%).

II/ Tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15/12/2019 đến 14/9/2020):

Toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%). Trong đó:

 1. Tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên:

Đường bộ:

Xảy ra 5.849 vụ, làm chết 4.770 người, bị thương 3.106 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 695 vụ (-10,62%), giảm 756 người chết (-13,68%), giảm 479 người bị thương(-13,36%).

Đường sắt:

Xảy ra 71 vụ, làm chết 57 người, bị thương 16 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 50 vụ (giảm 41,32%), giảm 44 người chết (-43,56%), giảm 25 người bị thương (giảm 60,98%).

Đường thuỷ:

Xảy ra 50 vụ, làm chết 40 người, làm bị thương 5 người. So với cùng kỳ  trước tăng 7 vụ (tăng 16,28%), tăng 21 người chết (tăng 110,53%), giảm 2 người bị thương (-28,57%).

Hàng hải:

Xảy ra 10 vụ, làm chết 9 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (10/10), giảm 4 người chết và mất tích (giảm 30,77%), số người bị thương không thay đổi (0/0).

 2. Va chạm giao thông:         

Xảy ra 4.374 vụ, làm bị thương nhẹ 4.482 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 1.583 vụ (giảm 26,57%), giảm 1.504 người bị thương nhẹ (giảm 25,13%)./.

Giang Huỳnh

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản