banner tạm

Cập nhật lúc : 3:32 PM, 21/08/2020

  • Chia sẻ
  • Facebook
  • Viết bình luận
  • Bản in

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến quản lý nhà nước đối với các quy hoạch của ngành GTVT

 
Bộ GTVT vừa có Công văn 8230/BGTVT-KHĐT ngày 20/08/2020 gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hà Tĩnh gửi tới Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Bộ GTVT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Văn bản số 223/BDN ngày 15/6/2020 với nội dung kiến nghị như sau: Đề nghị sớm có văn bản quy định, hướng dẫn về quản lý nhà nước đối với các quy hoạch của ngành Giao thông vận tải hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch như quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng tuyến cố định, quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải taxi,... 

Trước tiên, Bộ GTVT trân trọng cảm ơn cử tri và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm đến công tác đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh nhằm giúp công tác quản lý nhà nước của Bộ GTVT ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu xã hội và người dân. 

Về nội dung kiến nghị nêu trên, Bộ GTVT xin trả lời như sau: Điểm d khoản 1 Điều 59 quy định “Các quy hoạch về đầu tư, phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất vào ngày 31/12/2018”. Theo quy định này, các quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách bằng tuyến cố định, quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải taxi,... như kiến nghị của cử tri là các quy hoạch sản phẩm dịch vụ nên hết hiệu lực vào ngày 31/12/2018. Bộ GTVT thống nhất với kiến nghị của cử tri cần phải ban hành các hướng dẫn, quy định về quản lý nhà nước khi các quy hoạch của ngành GTVT bị hết hiệu lực. 

Hiện nay, Bộ GTVT đang giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Cục chuyên ngành nghiên cứu và ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực (Văn bản số 13181/BGTVT-KHĐT ngày 20/11/2018 của Bộ GTVT) khi các quy hoạch quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch bị bãi bỏ. 

Trên đây là trả lời của Bộ GTVT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh, trân trọng gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh để trả lời cử tri và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp ý của cử tri đối với ngành GTVT./. 

Theo cổng TTĐT Bộ GTVT

Viết bình luận

Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản